Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.500 RON

Castigatorul Licitatiei: Toncea Georgeta
Anunt de atribuire numarul 20003/12.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15797
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA, Tel.0247/314415, Email: [email protected], Fax: 0247/314415, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sc.Al. Deparateanu, Rosiorii de Vede, Gr.5 Zimnicea, Sc. cu clasele I-IV Pauleasca, Sc. cu clasele I-VIII Plosca, Gr.1 Plosca, Sc. cu clasele I-VIII Tiganesti, Gr.Orbeasca de Sus, Gr. Scrioastea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie -august 2005, din judetul Teleorman
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231520-8 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 85 Denumirea: Asigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii la obiectivul Reabilitarea unitatilor sc.
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Toncea Georgeta
Adresa postala: str.Rovine, nr.41, Localitatea: Zimnicea, Cod postal: 145400, Romania, Tel.0741273625
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34311.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala, Componenta Infrastructura Regionala si Locala - Inundatii
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel.0247/311201, int.334
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2007 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer