Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurari RCA si CASCO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.605.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Anunt de atribuire numarul 145732/25.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143140
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Mihaly, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurari RCA si CASCO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Locul de livrare Aria de acoperire E.ON Gaz Distributie SA
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul va avea ca si obiect servicii de Asigurari RCA si CASCO.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 605, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S157-274974din14.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 66279 Denumirea: Acord Cadru Asigurari RCA si CASCO
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Adresa postala: B-dul Nerva Traian, nr.3, Bl. M101, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010722, Romania, Tel. +40 741878187/10/82, Email: [email protected], Fax: +40 213188066
CARPATICA ASIG S.A.
Adresa postala: Str.Autogarii, Nr.1, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550135, Romania, Tel. +40 0269205202, Email: [email protected], Fax: +40 0269211040, Adresa internet (URL): www.carpaticaasig.ro
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Mora, nr.23, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011886, Romania, Tel. +4 0214057420/ +40 0746158910, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0212314171, Adresa internet (URL): www.omniasig.ro
Asigurarea romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 31-33, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021-6011028;0750021028, Email: [email protected], Fax: 021.601.12.89/ 021.601.12.88/ 021.601.12.90, Adresa internet (URL): http: //www.asirom.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13605100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13605100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va delimita oferta castigatoare dupa Pretul Ofertei. Termenul de valabilitate al ofertelor este de 120 zile.Sistemul de preselectie al operatorilor economici in situatia in care sunt mai mult de 5 operatori economici partecipanti care respecta cerintele minime de calificare: 1. Vol. de prime brute subscrise CASCO 2012 (12, 5 puncte); 2. Vol. de prime brute subscrise RCA 2012 (10 puncte); 3.Volum de prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale pentru anul 2012. (15 puncte); 4. Raportul dintre val. daune platite de asigurator in 2012 CASCO (VD) si suma rezervelor de daune constituite in anul 2012 CASCO (RD). (10 puncte); 5. Raportul dintre val. daunelor platite de asigurator in 2012 RCA (VD) si suma rezervelor de daune constituite in anul 2012 RCA (RD); (7, 5 puncte). 6. Se va prezenta o lista cu portofoliu de clienti (pentru ultimele 36 luni) impreuna cu scrisori de recomandare (nu mai vechi de 12 luni) cu un numar de autovehicule asigurate CASCO mai mare de 1000 respectiv cu un numar de autovehicule asigurate RCA mai mare de 1000.Se vor puncta numarul de clienti care raspund cerintei.(15 puncte); Punctajul pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 se va acorda astfel: a.cea mai mare valoare = punctajul maxim; b. pentru alta valoare decat cea de la punctul a. se va acorda astfel: Punctaj factor(n)= Valoare factor n / valoare maxima x Punctaj maxim alocat; 7. Nr. de sedii (sucursale si agentii) in aria de acoperire E.ON(judetele: TM, AR, CS, HD, AB, CJ, SJ, SM, MM, BN, MS, SB, HR, CV, SV, BT, NT, IS, BC, VS, B si IF). (10 puncte). Punctajul pentru 7 se acorda astfel: >100 - 10 puncte; 71 - 100 - 7 puncte; 41 - 70 - 4 puncte; 800 - 15 puncte; 701-800 - 14 puncte; 601-700 - 12 puncte; 501-600 - 10 puncte; 401-500- 8 puncte; 301-400- 6 puncte; 201-300- 4 puncte; 101-200- 2 puncte;VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor, 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403679, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer