Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL - 2000/RO/16/P/PE/00205


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
748.375 EUR

Castigatorul Licitatiei: Haskoning Nederland BV - lider de asociere
Anunt de atribuire numarul 82665/05.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73442
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Ion Iordache, Tel.0251/422117, In atentia: Constantin Puscu, Email: [email protected];[email protected], [email protected], Fax: 0251/422263, Adresa internet (URL): www.apacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ASISTENTATEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DEALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL - 2000/RO/16/P/PE/00205
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Compania de Apa Oltenia SA
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ASISTENTATEHNICA PENTRU REGIONALIZAREA SERVICIILOR DEALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE FURNIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLTENIA SA SI INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A OPERATORULUI REGIONAL- -2000/RO/16/P/PE/00205
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
748, 375EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S139-204015din23.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21A Denumirea: Asistenta regionalizare servicii alimentare apa si canalizare si intarirea capacitatii institutional
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Haskoning Nederland BV - lider de asociere
Adresa postala: Barbarossastraat nr.35, Localitatea: Nijmegen, Cod postal: 6522DK, Netherlands, Tel.0031-024-3284284, Fax: 0031-024-3239346
BDO CONTI AUDITS.R.L.
Adresa postala: Calea Serban Voda, Nr.90-92, Etaj 2, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031041, Romania, Tel.0213199476, Email: [email protected], Fax: 0213199477, Adresa internet (URL): WWW.BDO.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 748375.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 210, 079.73 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Memorandumul de Finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana pentru Programul ISPA 2000/RO/16/P/PE/002
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Email: [email protected], Fax: 0251/415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei de Apa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel.0251/422117, Email: [email protected], Fax: 0251/422263, Adresa internet (URL): www.apacraiova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2009 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer