Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta juridica pentru Beneficiarii POST


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: SPRL Bostina si Asociatii
Anunt de atribuire numarul 134927/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143397
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Petrescu, Tel. +40 750032396, In atentia: d-nei Gabriela Teletin, Email: [email protected], Fax: +40 0213110565, Adresa internet (URL): www.mt.ro; www.ampost.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare a activitatilor de transport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta juridica pentru Beneficiarii POST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Bucuresti si la amplasamentul lucrarilor pentru care se acorda asistenta
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul specific al fiecarui acord cadru il reprezinta acordarea de asistenta juridicabeneficiarilor finali CN ADNR SA si, respectiv, CNCF CFR SA in vederea gestionarii eficiente a contractelor derulate de acestia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 7, 706, 688 RON si 11, 193, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S82-134701din27.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51 Denumirea: Asistenta juridica pentru Beneficiarii POST - lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPRL Bostina si Asociatii
Adresa postala: Str. Silvestru, Nr. 12, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020735, Romania, Tel. 021.211.48.00, Fax: 021.210.46.43
SCA Ratiu si Ratiu
Adresa postala: Str. Roma, Nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011774, Romania, Tel. 021.230.01.71, Fax: 021.230.01.75
SCPA Popovici Nitu si Asociatii
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 239, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Tel. 021.317.79.19, Fax: 021.317.85.00
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 7706688.00/11193600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 52 Denumirea: Asistenta juridica pentru Beneficiarii POST - lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPRL Bostina si Asociatii
Adresa postala: Str. Silvestru, Nr. 12, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020735, Romania, Tel. 021.211.48.00, Fax: 021.210.46.43
SCA Ratiu si Ratiu
Adresa postala: Str. Roma, Nr. 20, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011774, Romania, Tel. 021.230.01.71, Fax: 021.230.01.75
SCPA Popovici Nitu si Asociatii
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 239, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010567, Romania, Tel. 021.317.79.19, Fax: 021.317.85.00
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 7706688.00/11193600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala - POS Transport 2007 - 2013
VI.2) Alte informatii
Operatorul economic declarat castigator este obligat sa detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor prestate in cadrul contractului subsecvent. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca este cazul, oferta va include Acordul de asociere, nelegalizat. In cazul in care pe locul 6 in clasament (pentru fiecare dintre loturi) sunt mai multe oferte cu preturi egale (valoarea totala a acordului cadru fara TVA ? pentru fiecare dintre loturi), se va intocmi un clasament in functie de valoarea totala a serviciilor fara TVA si se va accepta oferta cu cea mai mica valoare totala a serviciilor fara TVA. In cazul in care exista din nou egalitate se va solicita reofertare a valorii intregului acord cadru, in plic inchis, numai operatorilor economici care sunt la egalitate. Prezenta procedura de achizitie este organizata in conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2006, cu modif. si compl. ulterioare. Ofertele se depun separat pentru fiecare lot.Avand in vedere perioada de timp de la publicarea anuntului de participare si pana la semnarea contractului, mentiunile privind persoanele desemnate la pct I.1), au fost modificate dupa cum urmeaza: Ioana Petrescu se va inlocui cu Radu Silviu, respectiv Gabriela Teletin se va inlocui cu Manuel Marian Donescu - secretar de stat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Directia Proiecte Asistenta Tehnica
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 750032325, Email: [email protected], Fax: +40 0213110565, Adresa internet (URL): www.mt.ro;www.ampost.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer