Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica acordata de Proiectant in cadrul contractului ?Constructia depozitului zonal de deseuri, a instalatiei de tratare mecano-biologica si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Mures, Romania? ? componenta Lucrari de constructie depozi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
370.519 RON

Castigatorul Licitatiei: BLIZZARD DESIGN SRL
Anunt de atribuire numarul 132165/15.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122466
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica acordata de Proiectant in cadrul contractului ?Constructia depozitului zonal de deseuri, a instalatiei de tratare mecano-biologica si inchiderea depozitelor neconforme in judetul Mures, Romania? ? componenta Lucrari de constructie depozit zonal de deseuri Sinpaul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatea Sinpaul, comuna Sinpaul, judetul Mures.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante;
-elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect;
-avizarea lucrarilor suplimentare, din punct de vedere tehnic, care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;
-participarea proiectantului la receptii partiale, la receptia finala si punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect: elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;
-participarea proiectantului, prin elaborarea de solutii tehnice, pe parcursul perioadei de notificare a defectelor (daca este cazul);
-actualizare deviz general pe parcursul implementarii proiectului conform prevederilor legislatiei nationale;
-elaborarea unui raport partial de indeplinire a activitatilor in termen de 4 zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de receptie la terminarea lucrarilor aferente contractelor de lucrari;
-compilarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusa in cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale si transmiterea acesteia catre Autoritatea Contractanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71530000-2 - Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
370, 518.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20572 din 6 decembrie 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S245-398252din21.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42257-BZD10028 Denumirea: ATP pt. contr ?C-tia dep zonal deseuri a inst TMB si inchidere dep neconf jud MS, comp lucr Sinpaul
V.1) Data atribuirii contractului 09.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BLIZZARD DESIGN SRL
Adresa postala: b-dul Iuliu Maniu nr.7, corp U, et.2, Cotroceni Business Center, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022666, Romania, Tel. +40 213194971, Email: [email protected], Fax: +40 213194972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 624035.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 370518.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 75
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ??Managementul deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures-Comercial
Adresa postala: str.Justitiei nr.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265311827, Email: [email protected], Fax: +40 265311827, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures - serviciul juridic
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2012 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer