Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier la lucrarile de ?Intretinere si reparare trotuare pentru: lot 1- sector 1; lot 2- sector 2; lot 3- sector 3; lot 4- sector 5; lot 5 - sector 6, ale municipiului Timisoara?


Anunt de intentie numarul 26238/05.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Lavinia Alexandrescu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier la lucrarile de ?Intretinere si reparare trotuare pentru: lot 1- sector 1; lot 2- sector 2; lot 3- sector 3; lot 4- sector 5; lot 5 - sector 6, ale municipiului Timisoara?
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de livrare sau de executare : Municipiul Timisoara - 5 sectoare
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER la lucrarile de ?Intretinere si reparare trotuare pentru: lot 1- sector 1; lot 2- sector 2; lot 3- sector 3; lot 4- sector 5; lot 5 - sector 6, ale municipiului Timisoara?
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.07.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Valoarea totala estimata a serviciilor pe care Autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze in urmatoarele 12 luni din aceiasi categorie de servicii , este mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Tipul procedurii: licitatie deschisa; Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Facem precizarea ca autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene conform legislatiei.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta doreste sa incheie acord cadru pe o perioada de 4 ani sau pana la epuizarea valorii acordului cadru de lucrari de intretinere si reparare trotuare a sectorului respectiv.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer