Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executie lucrarilor pt proiectul Sisitem integrat de management a deseurilor in jud Timis , in cadrul programului POS Mediu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
488.480 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138060/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA ANDRADA MURESAN, Tel. +40 256406300, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 256406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executie lucrarilor pt proiectul Sisitem integrat de management a deseurilor in jud Timis , in cadrul programului POS Mediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si la punctele de lucru mentionate in contractele de executie lucrari , ce fac obiectul prezentului contract
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe parcursul derularii contractelor de executie lucrari in conformitate cu cerintele caietului de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71250000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)
71336000-2-Servicii de asistenta in inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
488, 480RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8413 Denumirea: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE DERULARE A LUCRARILOR
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Av. Sanatescu, nr.53, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0213193211, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213193215, Adresa internet (URL): www.romair.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 488800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 488480.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu -Axa 2
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire a fost anulata , in conformitate cu art 209 al 1 lit a , art 209, al 1lit c. art 209 , al4 lit d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer