Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pentru Proiectul,, Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.372.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BLOM ROMANIA SRL- lider de asociere
Anunt de atribuire numarul 145851/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141631
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Dlui Stelian BUDES, Email: [email protected], Fax: +40 241612283, Adresa internet (URL): www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pentru Proiectul, , Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetele Constanta si Ialomita
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnicadin partea proiectantului pentruproiectul , , Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita".Valoarea estimata fara TVA: 1.779.351, 80 Moneda: LEIValoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 161.759, 25 lei ( care reprezinta 10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.617.592, 55 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 372, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-284796din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CS6 Denumirea: Asistenta Tehnica din partea Proiectantului pentru Proiectul, , Reabilitarea si modernizarea sistemul
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BLOM ROMANIA SRL- lider de asociere
Adresa postala: Str. I.H. Radulescu, Nr. 3-5, jud Dambovi?a., Localitatea: Targovi?te, Cod postal: 130010, Romania, Tel. +40 245214727, Fax: +40 45210852
SC CINNAMON PROJECT SRL- asociat
Adresa postala: Str. Elev Stefanescu, Nr. 6, Camera 1, Bloc 463, Scara 1, Etaj 3, Ap 23, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021687, Romania, Tel. +40 757087803, Fax: +40 374094909
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1779351.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1372800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
VI.2) Alte informatii
1.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.2.Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2.3. Durata de executie este de 25 luni, dar nu mai tarziu de 30.11.2015.4. Valoarea aferenta procentului de 10% de diverse si neprevazute, trebuie cuprinsa de operatorii economici ca element constitutiv al propunerii financiare prezentate de acestia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Email: [email protected], Fax: +40 241662577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 09:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer