Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor la 30.06.2009 la obiectivele Ciudanovita, Lisava si Avram Iancu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.639 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR
Anunt de atribuire numarul 76073/13.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTINESCU, Tel.021.316.80.19, Email: [email protected], Fax: 021.316.80.19
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica
Activitate (activitati)
Altele: conservare si inchideri de mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor la 30.06.2009 la obiectivele Ciudanovita, Lisava si Avram Iancu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: obiectivele Ciudanovita, Lisava si Avram Iancu
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor la 30.06.2009
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323000-8 - Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 639RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 81 Denumirea: Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor la 30.06.2009
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR
Adresa postala: Str. Carol I nr.70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020917, Romania, Tel.0213152341, Fax: 0213131258
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6667.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6639.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3191649
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CONVERSMIN SA , Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Mendeleev, nr. 36-38, etaj 5, cam. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel.021/3143066, Fax: 021/3118399
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2010 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer