Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica in domeniul Managementului de Proiect si Supervizarea Lucrarilor de Proiectare si Executie aferente proiectelor pentru imbunatatirea sigurantei feroviare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.892.312 RON

Castigatorul Licitatiei: BAICONS IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143428/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141640
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Licitatii si Contracte Proiecte Europene ?Serviciul PDIP, Tel. +40 213192433/+40 213192432, In atentia: Nicolae Vlad, Stefania Dorobantu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213192433/+40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica in domeniul Managementului de Proiect si Supervizarea Lucrarilor de Proiectare si Executie aferente proiectelor pentru imbunatatirea sigurantei feroviare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Reteaua feroviara apartinand CNCF CFR SA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnica in domeniul Managementului de Proiect si Supervizarea Lucrarilor de Proiectare si Executie aferente obiectivelor?Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzite si a franelor stranse? (lot 1)?Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Ilia ? Lugoj? (lot 2)?Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica pe sectia de circulatie Siculeni ? Adjud? (lot 3)?Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata? (lot 4)Contractele din cadrul proiectului au ca scop imbunatatirea sigurantei traficului feroviar in Romania si se realizeaza prin: -Supervizarea implementarii lucrarilor de proiectare si executie;
-Asistenta in calitate de consilier al beneficiarului, in rolul acestuia de angajator al contractelor de lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 892, 312RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S097-148533din04.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 188 Denumirea: Asis Th in dom Manag de Pr si Sup Lucr de Pr si Lucr de Pr Ex: Sist de detectare a cutiilor de osii
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAICONS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Zambilelor nr. 6, sector 2, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023783, Romania, Tel. +40 212426798, Email: [email protected], Fax: +40 212109008, Adresa internet (URL): http: //www.baicons.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 934208.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 874548.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 189 Denumirea: AsisTh in dom Manag de Pr si Sup Lucr de Pr si Lucr de Pr Ex: Mod inst de centr electromec Ilia-Lugoj
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAICONS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Zambilelor nr. 6, sector 2, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023783, Romania, Tel. +40 212426798, Email: [email protected], Fax: +40 212109008, Adresa internet (URL): http: //www.baicons.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 901929.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 828279.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 191 Denumirea: Asis Th in dom Manag de Pr si Sup Lucr de Pr si Lucr de Pr Ex: Mod inst de Centr electromec Sic-Adj
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AREX LIDER COMPANY SRL
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Cladire Palat CFR, Camera 25, et 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021.312.54.66, Fax: 021.312.54.66
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1704031.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1390071.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 190 Denumirea: Asis Th in dom Manag de Pr si Sup Luc de Pr si Sup Luc Ex: Mod tr. la niv cu calea ferata
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAICONS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Zambilelor nr. 6, sector 2, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023783, Romania, Tel. +40 212426798, Email: [email protected], Fax: +40 212109008, Adresa internet (URL): http: //www.baicons.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1966884.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1799414.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 3 POS-T ? Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor. Domeniul Major de Interventie 2 ? Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport planificat pentru cofinantare din Fondul Europan de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Transport 2007-2013.
VI.2) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192432, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizatain limba romana.3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal in anuntul din SEAP.4. Intreaga documentatie de atribuire se afla postata in cadrul anuntului de participare SEAP (www.e?licitatie.ro)5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.6. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract se vor prezenta Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Se va prezenta declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor -formular D) Acordurile de subcontractare vor fi depuse de ofertantul castigator, in forma originala pana la semnarea contractuluiIn cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ? nu este cazul?.7. In cazul asocierii, Ofertantul va depune acordul de asociere?in original(se va specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantului ca si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului8.Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. Nu se accepta ajustarea pretului contractului. Nu se acorda avans.9, . calendarul estimativ al procedurii: evaluarea ofertelor -24 zile; stabilirea ofertelor admisibile , ofertelor castigatoare si comunicarea rezultatului procedurii -1 zi
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica Resurse Umane
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer