Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DEPOZITULUI DE DESEURI GALDA DE JOS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
824.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ARGIF PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145680/17.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140886
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DEPOZITULUI DE DESEURI GALDA DE JOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Aria geografica a Judetului Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract de Asistenta Tehnica are ca scop revizuirea integrala a proiectului tehnic si asigurarea unei asistente tehnice din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei lucrarilor de construire a depozitului de deseuri Galda de Jos, lucrari aferente proiectului ?Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba?, inclusiv pe perioada de notificare a defectelor.Proiectantul va oferi asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Contractul de ?Construirea centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deseuri, statie de sortare, statie de tratare mecano-biologica) Galda de Jos, Judetul Alba? dar numai pentru partea de executie a depozitului de deseuri.Valoarea estimata a procedurii de achizitie este :873, 296 lei, din care valoarea estimata a contractului este 847, 860 lei si valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute de 25, 436 lei reprezinta: 3 %.(din valoarea estimata a contractului)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
824, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S157-274321din14.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16384 Denumirea: Asistenta tehnica oferita de proiectant pe perioada exec. lucr. de constr. a dep. des. Galda de Jos
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARGIF PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Armand Calinescu, Cladirea Corp B, nr. 44 (Intrarea B, camerele 1-15), etaj P, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110047, Romania, Tel. 0248-222182, Email: [email protected], Fax: 0248-222182
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 873296.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 824000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
In cazul in care 2 (doua) sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care egalitatea persista se repeta procedeul pana cand se obtine o singura oferta cu cel mai scazut pret.Termenul de prestare a serviciilor aferente contractului este de 25 luni, dar se poate prelungi, fara costuri suplimentare, pana la terminarea lucrarilor la obiectivul aferent contractului de lucrari care face obiectul asistentei tehnice a prezentului contract, inclusiv perioada de notificare a defectelor.Valoarea estimata a contractului este de 847, 860 lei fara TVA, la care se adauga suma de 25, 436 lei fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 3% din valoarea estimata a contractuluiValoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu produse /servicii /lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contranctului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA - SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): http: //www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 09:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer