Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
980.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DROMCONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143028/06.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138956
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: sediul autoritatii, Tel. +40 256370366, In atentia: Danut Groza, Email: [email protected], Fax: +40 256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: teritoriul Orasului Sannicolau Mare
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii: Se vor presta serviciile de asistenta tehnica de specialitate (din partea proiectantului) pe parcursul executiei lucrarilor: ?Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuare, sistem de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri?; serviciile vor fi realizate conform specificatiilor din Documentatia de atribuire (Caietul de sarcini).(Valoarea estimata nu cuprinde si procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute, nefiind aplicabile respectivele dispozitii.)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
980, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3685/19.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S072-120356din12.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15266 Denumirea: Asistenta Tehnica din partea proiectantului privind executia lucrarilor
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DROMCONS S.R.L.
Adresa postala: STR. CODRULUI NR. 1, Localitatea: SEBIS, Cod postal: 0, Romania, Tel. +40 357437554
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1041352.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 980000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 60
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
34 % SC PHOENIX ENGINEERING SRL;22 % SC COSO CONS SRL;4 % SC DEMETRA MILORAD SRL.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
VI.2) Alte informatii
- In cazul in care mai multe oferte vor obtine punctaj egal (situandu-se pe primul loc), va fi organizata o noua runda de negocieri.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Tel. +40 256370366
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer