Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru angajarea unui verificator independent pentru documentele pregatite sub contractele 01, 02 si 03


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
290.086 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C RUTEXPERT S.R.L
Anunt de atribuire numarul 64464/20.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66894
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proiecte cu Finantare Externa-CNADNR SA, Tel.021.318.66.64, In atentia: Alin CIMPEANU, Email: [email protected], Fax: 021.318.66.64, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru angajarea unui verificator independent pentru documentele pregatite sub contractele 01, 02 si 03
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Romania, Bucuresti si judetele: Bihor, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Iasi, Ilfov, Olt, Salaj, Suceava, Telorman, Vaslui, Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de sarcini (Capitolul II din documentatia de atribuire).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79415200-8 - Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
290, 086.3EUR TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S186-246333din25.09.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ISPA 2005/RO/16/P/PA/003/04 Denumirea: AT pentru angajarea unui verificator independent pentru doc. pregatite sub contractele 01, 02 si 03
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C RUTEXPERT S.R.L
Adresa postala: Strada Rosia Montananr. 15, bloc 29, sc.3 et. 4, ap. 60, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060952, Romania, Tel.021/4264822, Email: [email protected], Fax: 021/4135476, Adresa internet (URL): [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 271500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 243770.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 028, 368.12 Moneda: RON
Numarul de luni: 19
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana in conformitate cu Memorandumul de Finantare nr. ISPA 2005/RO/16/P/PA/003 incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana.
VI.2) Alte informatii
Intrucat sistemul nu permite publicarea anuntului de atribuire fara introducerea echivalentului in Lei, la sectiunea V 4)"Informatii privind valoarea contractului" a fost etimata valoarea contractului ca fiind 1.028.368, 12 RON (fara TVA) la cursul BNR 1 Euro =4, 2186 RON din data de 07.08.2009, data semnarii contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.(021)3195180;3195181;3195183, Email: [email protected]; [email protected], Fax: (021)/3195176, Adresa internet (URL): http: /portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=2
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2009 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer