Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru elaborarea software-ului necesar implementarii fondurilor de dezvoltare rurala si pescuit


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.499.998 EUR

Castigatorul Licitatiei: SIVECO Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 20030/19.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19309
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MinisterulFinantelor Publice
Adresa postala: Bulevardul Mircea VODA nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030669, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare ( OPCP ), Tel.+40 21 326.55.55, In atentia: Andreea Anghelescu, Email: [email protected], Fax: +40 21 326.87.30, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru elaborarea software-ului necesar implementarii fondurilor de dezvoltare rurala si pescuit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: AM din cadrul MADR. -Sediul central, 42 DADR, APDRP-Sediul central, 8 Centre Regionale, 42 Oficii Judetene.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dezvoltare de SOFTWARE pentru Managementul Sistemului Informatic pentru operarea eficienta la toate nivelele de management si in toate etapele (programare, licitatie, contractare, monitorizare, evaluare, audit, control si proceduri orizontale).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72210000-0 - Servicii de programare a pachetelor de produse software (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 499, 998EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta tehnica
80%
Descriere:
2.
Oferta financiara (valoare onorariu total)
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2007/S118-145166din22.06.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 893280 Denumirea: Asistenta Tehnica pentru elaborarea sofware-ului necesar implementarii fondurilor de dezvoltare rura
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIVECO Romania S.A.
Adresa postala: Str. Rasaritului, nr. 1, Bl 118, ap 48, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061201, Romania, Tel.0742358614, Email: [email protected], Fax: 021/3181200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2499998.00 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 31
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): RO 2005/017-553.03.02.03 - Asistenta Tehnica pentru elaborarea software-ului necesar implementarii fondurilor de dezvoltare rurala si pescuit, PHARE 2005
VI.2) Alte informatii
Ofertant - operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna AM - Autoritatea de Management MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale DADR - Directiile Agricole de Dezvoltare Rurala
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.42, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP - Compartimentul Antifrauda - Serviciu de Control al Calitatii
Adresa postala: B-ul Mircea Voda nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int. 614, Email: [email protected], Fax: +4021 326 87 09
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2007 20:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer