Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru implementarea unui Sistem Informatic Integrat in Sanatate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
270.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: INTERNATIONAL CONSULTING GRUP 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 63136/16.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52817
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, Intrarea B, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.021 326.55.55 int. 607, In atentia: Carmen Buterchi, Email: [email protected], Fax: (+40 21) 326.87.30/326.87.09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru implementarea unui Sistem Informatic Integrat in Sanatate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Romania-Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul va dezvolta un studiu de fezabilitate in domeniul IT&C la standarde europene in sanatate, in Romania.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72220000-3 - Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
270, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta Financiara
51%
Descriere:
2.
Oferta tehnica
49%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PHARE 2006/018-147.05.01.01.05
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S92-125571din14.05.2008
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2008/S175-233607din10.09.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 503054/30.11.2008 Denumirea: Asistenta tehnica pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru implementarea (...)
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERNATIONAL CONSULTING GRUP 2000 S.R.L.
Adresa postala: Aleea Postavaru, nr. 4A, bl. GC7, Sc. A, et. 8, ap.35, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032428, Romania, Tel.0213317725, Email: [email protected];[email protected], Adresa internet (URL): www.icg2000.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 270000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 160, 595 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 72900.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
activitati 1, 2, 3, 4, 5 - furnizare expert cheie si alti experti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Phare 2006/018-147.05.01.01.05
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Stavopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +40(021)310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP
Adresa postala: B-ul Mircea Voda nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int. 181, Email: [email protected], Fax: +4021 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
potrivit reglementarilor in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Economiei si Finantelor OPCP- Departamentul Juridic
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int.614, Email: [email protected], Fax: +4021 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2009 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer