Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor de investitie din cadrul proiectului "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile Centrullui Militar Judetean, MUzeul Judetean de Istorie si Arta si Galeriile de Arta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
102.844 RON

Castigatorul Licitatiei: UTILITAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93064/12.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala:  P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450058, Romania, Punct(e) de contact:  Maria Vultur, Tel. 0260614120, Email:  [email protected], Fax:  0260661097, Adresa internet (URL):  http: //www.cjsj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor de investitie din cadrul proiectului "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile Centrullui Militar Judetean, MUzeul Judetean de Istorie si Arta si Galeriile de Arta Ioan Sima"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: - Centrul Militar Judetean: Municipiul Zalau, P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 11, judetul Salaj
- Muzeul Judetean de IstorieZalau: Municipiul Zalau, str. Unirii nr. 9, judetul Salaj
- Galeriilede arta ?Ioan Sima?: Municipiul Zalau, str. Gheorghe Doja, nr. 6, judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile sunt necesare in vederea urmaririi aplicarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie, pe toata durata de executie a lucrarilor pentru Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj ? cladirile CENTRULUI MILITAR JUDETEAN, MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE ZALAU, GALERIILEDE ARTA IOAN SIMA, pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, daca este cazul.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
102, 844RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7780 Denumirea: Asist. tehn. pt. exec. lucrarilor de investitie din cadrul proiectului Restaurarea patrimoniului
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILITAS S.R.L.
Adresa postala:  Str. Rahovei nr.56, ap.2, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400253, Romania, Tel. 0264-435489, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264-435489
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 102844.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102844.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 14
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj ? cladirile CENTRULUI MILITAR JUDETEAN, MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE ZALAU siGALERIILEDE ARTA IOAN SIMAFonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 85 %Buget de stat: 13 %Bugetul Local: 2 %
VI.2) Alte informatii
Program Operational Regional 2007-2013Domeniul major de interventie Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexeAxa prioritara Dezvoltarea durabila si promovareaturismului
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Salaj
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, Localitatea:  zalau, Cod postal:  450067, Romania, Tel. 0260-613850, Fax:  0260-611551
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala:  P-ta 1 Decembrie, nr. 12, Localitatea:  zalau, Cod postal:  450058, Romania, Tel. 0260-614120, Email:  [email protected], Fax:  0260-661097, Adresa internet (URL):  www.cjsj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2010 08:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer