Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului ? Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)


Anunt de intentie (utilitati) numarul 18744/22.12.2010
Entitatea contractanta
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala:  str. Brestei, nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Iordache, Tel. 0251/422117, In atentia:  Marius Creteanu, Email:  [email protected];[email protected], [email protected], Fax:  0251/422263, Adresa internet (URL):  www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania de Apa Oltenia SA - Unitatea de Implementare a Proiectului - Fonduri de Coeziune
Adresa postala:  str. Brestei, nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Punct(e) de contact:  Marius Creteanu, Tel. 0734999023, In atentia:  Elena Serbanoiu, Email:  [email protected], Fax:  0251422263, Adresa internet (URL):  www.apaoltenia.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) ale entitatii contractante
- Ap?
SectiuneaII & IV: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII) & Procedura si informatii administrative
Obiectul contractului
II.1) Denumirea data contractului de catre entitatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului ? Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.2) Tipul de contract
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
II.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatorul isi va asuma toate sarcinile privind implementarea in bune conditii a Proiectului, respectivatingerea obiectivelor acestuia in termenele stabilite, conform Caietului de Sarcini, coordonat cu sisub autoritatea Managerului de Proiect.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
46 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare
II.6.1) Cost initial estimat
Valoarea estimata fara TVA: 3, 145, 000EUR
II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri europene = 77, 31%- Cofinantare nationala = 22, 69%, din care: ? de la Buget deStat: 11, 82%;? contributie Bugetul Local: 1, 82%;? credit contractat de Autoritatea Contractanta: 9, 05
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8)
Informatii suplimentare
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1- Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
Procedura si informatii administrative
IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1- Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
VI.2) Alte informatii
VI.3) Valoarea totala estimata a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoarea: 3, 145, 000 Moneda: EUR Fara TVA
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2010 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer