Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului « Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alim


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.298.700 RON

Castigatorul Licitatiei: EPMC CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 134580/12.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel. +40 0234581849/ +40 0723683160, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului « Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana » cod SMIS 16948
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop asigurarea unui management eficient in implementarea cu succes a proiectului de retehnologizare a sistemului centralizat de incalzire urbana din mun.Bacau acordand asistenta tehnica pentru aceasta beneficiarului Municipiul Bacau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341100-7-Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
90700000-4-Servicii privind mediul (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 298, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S69-114531din07.04.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S70-115154din11.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68958 Denumirea: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului « Retehnologizarea sistemului centralizat de termo
V.1) Data atribuirii contractului 05.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPMC CONSULTING SRL
Adresa postala: STR. FAGULUI NR. 79-81 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400483, Romania, Tel. +40 264411894, Email: [email protected], Fax: +40 264411894
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2996352.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2298700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si minimizarea efectelor schimbarilor climatice prin reabilitarea sistemelor de incalzire urbana, vizand atingerea tintelor de eficienta energetica in zonele prioritare identificate
VI.2) Alte informatii
Ofertantul declarat castigator este Asociatia SC EPMC Consulting SRL Cluj Napoca - LOUIS BERGER SAS, Paris, Franta - SC Graffiti BBDO SA Bucuresti, avand ca lider de asociatie SC EPMC Consulting SRL Cluj Napoca
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau - Serviciul Achizitii
Adresa postala: str.Marasesti nr.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 0234581849, Email: [email protected], Fax: +40 0234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer