Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul BUZAU, Romania.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.951.150 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SRL
Anunt de atribuire numarul 111092/25.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107822
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala:  str Unirii, bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Punct(e) de contact:  Str Unirii, bl 8FGH, Tel. 0238/720356, In atentia:  Ionel Tescaru, Email:  [email protected], Fax:  0238445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul BUZAU, Romania.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Orasele: Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii ? In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 951, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere:
3.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
25%
Descriere:
4.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S221-338870din13.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/F167/05.05.2011 Denumirea: contract servicii asistenta tehnica pentru managementul proiectului
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SRL
Adresa postala:  str.Nicolae Titulescu nr.1, bl.A7, sc3, et.8 ap.84, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011131, Romania, Tel. 0213179639, Email:  [email protected], Fax:  0213182121
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12748384.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8951150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  str Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120187, Romania, Tel. 0238717960, Email:  [email protected], Fax:  0238717959, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  str Emil Zola nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522452, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou achizitii Publice
Adresa postala:  str Unirii bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Tel. 0238726187, Email:  [email protected], Fax:  0238445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2011 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer