Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.894.856 RON

Castigatorul Licitatiei: EPTISA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107646/12.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103642
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Mihailescu, Tel. 0332-413.186, In atentia:  Ion Mihailescu, Email:  [email protected], Fax:  0332-413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Aglomerarile: Iasi, Targu Frumos, Harlau, Podu Iloaiei
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor din cadrul POS Mediu - S.C. APAVITAL S.A. Iasi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71800000-6 - Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 894, 855RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32/09.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S178-272050din14.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4823 Denumirea: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor - Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 2/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPTISA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Dudesti - Pantelimon, nr. 42, Corp A, Etaj 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  033094, Romania, Tel. 021 301 14 70, Email:  [email protected], Fax:  021 301 14 80, Adresa internet (URL):  www.eptisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32719771.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22894855.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
VI.2) Alte informatii
Durata contractului este de 60 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia Comercial
Adresa postala:  Str. A. Panu nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232 - 260600, Email:  [email protected], Fax:  0232 - 213999, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
.
Adresa postala:  ., Localitatea:  ., Cod postal:  ., Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala:  S.C. APAVITAL S.A., str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. 0332 - 413.129, Email:  [email protected], Fax:  0332 - 413.257, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2011 09:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer