Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.906.440 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135732/01.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 136911
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: BDUL. CAROL I, NR. 53, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 352401330, In atentia: CRISTIAN CRIVAC, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drobeta Turnu Severin, Vinju Mare, Cujmir, Strehaia, Baia de Arama
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect , ,Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL MEHEDINTI??
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 906, 440RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2892 din 23.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S98-163684din24.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4442 Denumirea: Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTE
V.1) Data atribuirii contractului 20.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Av. Sanatescu, nr.53, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0213193211, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213193215, Adresa internet (URL): www.romair.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14641804.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7906440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de Coeziune, Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?. Tip de finantare: Fonduri europene Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.2) Alte informatii
1.IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE INTR-O ALTA LIMBA DECAT LIMBA ROMANA, DE CATRE OFERTANTII PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE/STRAINE, VOR FI INSOTITE DE TRADUCEREA AUTORIZATA IN LIMBA ROMANA, LEGALIZATA LA NOTARIAT.2.In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si art. 35 din HG 925/2006, Comisia de Evaluare de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.3.Modalitate de departajare: In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor (intr-un termen de 24 de ore de la solicitare).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC SECOM SA - Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 53, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Tel. +40 352401330, Email: [email protected], Fax: +40 352401330
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer