Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric? Iaz batal 30 ha ? Tirgu-Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
552.883 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. si S.C. EXPO MEDIA SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137314/21.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130871
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: DAN IOANA, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric? Iaz batal 30 ha ? Tirgu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Targu-Mures, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric? Iaz batal 30 ha ? Tirgu-MuresRealizarea publicitatii masurii, precum si elaborarea strategiei de constientizare publica. Desfasurarea primei campanii de constientizare publica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341100-7-Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
552, 883.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S133-222148din13.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 358 Denumirea: Asist. tehnica pentru "Reabilitarea sitului poluat istoric - Iaz Batal 30ha - Targu-Mures"
V.1) Data atribuirii contractului 16.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. si S.C. EXPO MEDIA SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Vladeasa, nr. 13, bl. C32, sc. A, et. 6, ap. 41, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061674, Romania, Tel. 021-3262647
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1579668.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 552883.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2 -?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric?, Domeniul major de Interventie 2 ?Reabilitarea zonelor poluate istoric?
VI.2) Alte informatii
-Ofertantii vor depune proiect/model de contract semnat si stampilat.-Durata contractului este de cel putin 36 de luni, dar pana la finalizarea contractului de finantare/cu prelungire pana la aprobarea ultimei cereri de plata (rambursare).- Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.Se solicita completarea Formularului nr. 16 siFormularul 18. Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.-Termen de plata: in termen de maxim 180 de zilede la data primirii, de catre autoritatea contractanta, a facturii emise de prestator.-Referitor la criteriul de atribuire: Se va contabiliza numarul de zile lucratoare alocate expertilor secundari cu justificarea propunerii echipei prestatorului pentru realizarea activitatilor specifice din caietul de sarcini, inclus in oferta financiara si argumentat in propunerea tehnica, pentru executia activitatilor si atingerea obiectivelor si a rezultatelor proiectului;.Se vor contabiliza numai acele livrabile suplimentare fata de cerintele din CS si care sa fie in concordanta cu obiectivele contractului, care sunt justificate corespunzator cu rezultatele asteptate ale proiectului.Nu se vor contabiliza acele livrabile care sunt capitole sau parte dintr-un raport sau livrabil.Daca un livrabil se depune periodic se va contabiliza o singura data.realizarea livrabile suplimentare incluse in propunerea tehnica devine obligatorie.Ofertantul castigator va fi cel care ob?ine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare 1, 2 ?i 3.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540026, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer