Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.804.955 RON

Castigatorul Licitatiei: BLOM ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 123844/26.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118559
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Ion Iordache, Tel. 0251/422117, Email: [email protected];[email protected], [email protected], Fax: 0251/422263, Adresa internet (URL): www.apacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Compania de Apa Oltenia S.A, Craiova str. Brestei, nr.133
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dolj? finantat prin POS Mediu (2007 ? 2013)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71313000-5-Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 804, 955RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant
15%
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere:
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S118-195164din22.06.2011
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S249-381829din23.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101 Denumirea: Asistenta Tehnica Management Proiect "Extindere si Modernizare Infrastructura de Apa si Apa Uzata"
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BLOM ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str. I.H. Radulescu, nr.3-5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130015, Romania, Tel. 0245214725, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0245210852, Adresa internet (URL): www.blominfo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13248312.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9804955.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 1- Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata
VI.2) Alte informatii
Operatorii economici interesati in a participa ca ofertanti trebuie sa stie s-a aprobat decizia de finantare C(2011) 1611 din data de 10.03.2011 , insa nu s-a primit Contractul de Finantare semnat intre Ministerul Mediului si Compania de Apa Oltenia S.A. Operatorii interesati sa participe ca ofertanti nu au dreptul de a beneficia din partea Autoritatii Contractante de rambursare sau daune pentru pierderile si costurile suportate de ofertanti in pregatirea si prezentarea ofertelor.Astfel, prin depunerea unei oferte, ofertantul economic isi asuma riscul ca prezentul contract sa nu intre in vigoare prin acceptarea clauzei suspensive si a consecintelor introducerii acesteia. Termenul limita pentru clauza suspensiva este data de semnare a contractului de servicii. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula aceasta procedura de atribuire fara alte pretentii financiare din partea candidatilor, daca pana la acea data Ministerul Mediului nu inainteaza contractul de finantare semnat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetului Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. 0251418612, Email: [email protected], Fax: 0251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia S.A - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Brestei nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. 0251422117, Email: [email protected], Fax: 0251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer