Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor -proiect " Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.681.620 RON

Castigatorul Licitatiei: EPTISA ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 116185/29.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 112390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala:  str Unirii, bl8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii Publice, Tel. 0238/720356, In atentia:  Ionel Tescaru, Email:  [email protected], Fax:  0238/445786, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor -proiect " Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Orasele: Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
asistenta tehnica pentru Supervizarea deLucrari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71247000-1-Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 681, 620RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S43-071136din03.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: F283 Denumirea: Asistenta tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPTISA ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Dudesti - Pantelimon, nr. 42, Corp A, Etaj 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  033094, Romania, Tel. 021 301 14 70, Email:  [email protected], Fax:  021 301 14 80, Adresa internet (URL):  www.eptisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13352411.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12681620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  Blvd Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120187, Romania, Tel. 0238717959, Email:  [email protected], Fax:  0238717760, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala:  Str.Unirii bl.8FGH, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120360, Romania, Tel. 0238726187, Email:  [email protected], Fax:  0238726187, Adresa internet (URL):  www.cabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2011 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer