Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.433.280 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER SAS
Anunt de atribuire numarul 128807/11.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120469
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Localitatile: Timisoara, Sannicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buzias, Gataia, Recas, Faget, Ciacova, Sacalaz, Sanmihaiu Roman, Utvin
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis?? conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 433, 279.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 11040 accesibila in SEAP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S162-267988din25.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 266/AP Denumirea: Asist tehn pentru supervizarea lucr din Proiect"Extind si moder sist de alim cu apa si canal Timis"
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER SAS
Adresa postala: Mercure III - 55bis, Quai de Grenelle, 75015 Paris, Franta, Localitatea: Paris, Cod postal: 75015, France, Tel. +33145783939, Fax: +33153010899
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13160939.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10433279.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
- Fonduri de Coeziune: 73.91%; -Buget de stat: 11.3%; -Buget local: 1.74%; -Credit Operator Regional: 13.05%;Decl de exclusiv si disponibilit: F11;Pt fiecare expert princip se vor prez urm docum suport: copii certificate pentru conform cu originalul ale diplom si certific prof obtinute mentionate in CVse va completa F10;certific sau referinte emise de catre benefic proiect care sa probeze experienta indicata in CV;Se va completa: F12-Acord de asociere;F13-Declaratie privind subcontractanti; ISO 9001 sau echivalent;Se va completa F14.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUATIM SA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh.Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2012 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer