Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementarea proiectului la sursa CET ?i de reabilitare a retelelor de termoficare in Municipiul Oradea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.798.175 RON

Castigatorul Licitatiei: Safege SA Nanterre France
Anunt de atribuire numarul 144402/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144149
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +4 0259437000, In atentia: manuela maghiar, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementarea proiectului la sursa CET ?i de reabilitare a retelelor de termoficare in Municipiul Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: municipiul oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conformCaietului de SarciniLucrarile pentru care prestatorul va presta serviciile de supervizare sunt urmatoarele: Componenta I: Activitatea I: Proiectare demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET OradeaActivitatea II: Executie lucrari demolari, demontari magazii depozite si ateliere din CET OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii II.Componenta II: Activitatea I: Proiectare retele de transport si distributieActivitatea II: Executie lucrari, inclusiv demontari /demolari pentru realizare retele de transport si distributie in Municipiul OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii IIComponenta III: Activitatea I: Proiectare de capacitati noi in sursaActivitatea II: Executie lucrari in sursa in Municipiul OradeaProiectare, obtinere avize si autorizatii in cadrul Activitatii I si constructii-montaj pentru realizarea lucrarilor in cadrul Activitatii II.Valoarea estimata a achizitiei cuprinde cota de cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 223646, 74 lei fara tva in conformitate cu prev. pct 11 din OUG 77/2012
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 798, 174.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081830din12.03.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S118-201643din20.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34497 Denumirea: Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementarea proiectului la sursa CET ?i de
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Safege SA Nanterre France
Adresa postala: Rue du Port, Parc De L'ile, nr. 15-27, Nanterre., Localitatea: NA, Cod postal: 92000, France, Tel. 021.310.87.88, Email: [email protected], Fax: 021.311.14.48
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5735445.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2798174.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 3
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut, pentru respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate, urmand a se incheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Tarifele prezentate in cadrul propunerii financiare, vor fi considerate ferm exprimate si nu vor putea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractelor.2.Exceptand situatia in care in FDA se prevede expressis verbis altfel, toate documentele vor fi prezentate intr-una din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie semnata si stampilata pt conf. cu orig. de catre reprezentantul legal. In cazul ofertantilor straini se vor depune originalul sau copii ale documentelor solicitate, conforme cu originalul si insotite de traduceri in limba romana, efectuate de traducatori autorizati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA COMERCIALA A TRIBUNALULUI BIHOR
Adresa postala: STR PARCUL TRAIAN NR 10, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410033, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA COMUNICARII ACTULUI CONFORM LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR 554/2004
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
municipiul oradea directia juridica
Adresa postala: str piata unirii nr 1, Localitatea: oradea, Cod postal: 410100, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 17:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer