Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru verificarea documentatiilor tehnice aferente lucrarilor proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni ,jud Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
234.602 RON

Castigatorul Licitatiei: asocierea dintre P.F.A. STANILA ADRIANA+S.C. SARA DESIGN S.R.L+S.C. MEL DAR GEOTOP S.R.L+S.C. LINEAR INSTAL S.R.L.+CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURA LASCHESCU DORIN IOAN
Anunt de atribuire numarul 73577/09.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 60911
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: str. Gravorilor , nr. 2 A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: VASILE DINCA, Tel.0269.841.426, Email: piu.offic[email protected], Fax: 0269834270
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru verificarea documentatiilor tehnice aferente lucrarilor proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni , jud Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul Prestatorului , cu conditia ca la solicitarea Autoritatii C-tante Prestatorul sa se deplaseze la sediul acesteia .
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a)Se intentioneaza verificareatehnica de specialitate a documentatiilor tehnice de executie aferentea 7 contracte de lucrari( 2 statii tratare, 2 statii epurare, 2 retele, 1 constructii) , precum si a 2 caiete de sarcini pentru achizitionarea si montarea : -unui sistem SCADA, -unui lot de apometre de apa rece si a unor detectoare de pierderi din retelele de apa .Verificarea tehnica va include : - documentatiiletehnice de proiectare necesare obtinerii autorizatiei de construire;
- documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caietede sarcini etc .-proiectele si / sau modificarile la proiectele intocmite caurmare aunor modificari pe parcursul realizarii lucrarilor sau ca urmare a unor rapoarte de expertiza tehnica ( daca va fi cazul )- caietele de sarcini pentru achizitionarea si montareasistemului SCADA , a apometrelor si detectoarelor de pierderimentionate anterior .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
234, 602RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
cod contract : SI-TAM-SERVICE 03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S53-076868din16.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 07/05.05.2009 Denumirea: Asistenta tehnica pentru verificarea documentatiilor tehnice
V.1) Data atribuirii contractului 4/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
asocierea dintre P.F.A. STANILA ADRIANA+S.C. SARA DESIGN S.R.L+S.C. MEL DAR GEOTOP S.R.L+S.C. LINEAR INSTAL S.R.L.+CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURA LASCHESCU DORIN IOAN
Adresa postala: Adresa Liderului PFA STANILA ADRIANA : str. Luptei nr. 18, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550330, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 270784.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 234602.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu , Axa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: I.C. Bratianu, nr. 1, ,Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.(+40) 258 810 289, Fax: +40) 258 810 286
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias
Adresa postala: str. Gravorilor , nr. 2 A ( dupa 1 aprilie 2009), Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269841426, Email: [email protected], Fax: 0269834270
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2009 17:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer