Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica prin dirigentie de santier si coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor aferente proiectului "Modernizare Calea Moinesti" cod SMIS 23666


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
729.501 RON

Castigatorul Licitatiei: PRIMACONS GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 137845/29.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137843
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel. +40 0234581849/ +40 0723683160, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica prin dirigentie de santier si coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor aferente proiectului "Modernizare Calea Moinesti" cod SMIS 23666
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Calea Moinesti, municipiul Bacau, jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier si de coordonare in securitate si sanatate in munca pe toata durata de executie a lucrarilor inclusiv in perioada de garantie a lucrarilor prin personal tehnic de specialitate la prezentul obiectiv de investitii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71317000-3-Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
729, 501.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S149-249393din04.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69059 Denumirea: Asistenta Tehnica prin dirigentie de santier si coordonare in materie de securitate si sanatate pe d
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIMACONS GROUP SRL
Adresa postala: Calea Floreasca nr.83 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014453, Romania, Tel. 0212301656, Email: [email protected], Fax: 0212301656, Adresa internet (URL): www.primacons.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1437206.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 729501.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, subdomeniul: Poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub domeniul: Poli de Dezvoltare Urbana (cod SMIS 23666)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala: str.Marasesti nr.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 0234581849, Fax: +40 0234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer