Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ? SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL MURES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.080.150 RON

Castigatorul Licitatiei: LOUIS BERGER
Anunt de atribuire numarul 107320/19.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104064
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala:  str. Primariei nr.2, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Carmen Patran, Tel. 0265-263211, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0265-268718, Adresa internet (URL):  www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ? SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL MURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Localitatile Tirgu Mures, Sinpaul, Cristesti, Iernut, Sovata, Reghin, Iernut si Ludus, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii ?SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL MURES
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313000-5 - Servicii de consultanta in ingineria mediului (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
72224000-1-Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341100-7-Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 080, 149.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
MODUL IN CARE OFERTANTUL INTELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI SI REZULTATELE ASTEPTATE
20%
Descriere:
3.
METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR
25%
Descriere:
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA IN TIMP A ACTIVITATILOR, PE DURATA CONTRACTULUI
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13513 din 3 septembrie 2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S21-029864din30.01.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S177-270373din11.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3812 Denumirea: Asistenta Tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii ?SMID, jud. Mures
V.1) Data atribuirii contractului 3/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOUIS BERGER
Adresa postala:  Tour Mercure III-55BIS, Quai Grenelle, Localitatea:  Paris, Cod postal:  75015, France, Tel. +33.1.45.79.39.39, Fax:  +33.1.45.77.74.69
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11867972.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10080149.64 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 30
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, fonduri europene 80%, buget de stat 18%, buget local 2%.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures ? Comercial
Adresa postala:  str.Justitiei nr.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-311827, Email:  [email protected], Fax:  0265-262010, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures - Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Primariei nr.2, Localitatea:  Tirgu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Tel. 0265263211, Email:  [email protected], Fax:  026528718
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2011 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer