Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Atribuire acorduri cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.757.711 RON

Castigatorul Licitatiei: ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 97338/28.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88133
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02548 Bucuresti (Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei)
Adresa postala:  Calea Plevnei, nr.134, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010242, Romania, Punct(e) de contact:  Viorel Voicu, Tel. 021/319.6002, Email:  [email protected], Fax:  021/319.6002, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Atribuire acorduri cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucuresti, Farmacia U.M. 02548
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va achizitiona materialele sanitare, in cantitatea minima. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata suplimentar pe parcursul acordurilor-cadru, pana la nivelul cantitatii maxime va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Primul contract subsecvent pentru fiecare lot in parte se poate incheia dupa semnarea acordurilor-cadru, in funtie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie pe anul 2010 si in functie de stocurile existente in farmacia unitatii. Cantitatile minime, suplimentare, maxime, precum si cantitatea minima ce se poate achizitiona pe un contract subsecvent se regasesc in documentatia de atribuire atasata.Perioada de valabilitate a acordurilor-cadru incepe la data semnarii acestora si se finalizeaza la data de 30.06.2011. Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi, si au obligativitatea de a depune oferta pentru cantitatea maxima (respectiv pentru cantitatea minima + cantitatea suplimentara) a loturilor ofertate.Acordurile cadru vor fi incheiate cu cate un singur operator economic. Astfel, acordurile cadru vor fi incheiate cu acei operatori economici care s-au clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor pe fiecare lot in parte si aplicarea criteriului de atribuire. Pretul contractului va fi mentinut ferm pe toata durata de valabilitate a acordurilor-cadru, insa in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor, la incheierea contractelor subsecvente se va proceda la ajustarea pretului, dupa formula de calcul ce se regaseste in Sectiunea a III-a, la pct.E.9. Nu se accepta ajustarea pretului la incheierea primului contract subsecvent de furnizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
33180000-5-Asistenta functionala (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
33631600-8-Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)
39518200-8-Cearsafuri pentru sali de operatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 757, 711.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. A 911 / 25.03.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S5-005000din08.01.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S66-099650din03.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 1896 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L.
Adresa postala:  Str. Arhitect Harjeu, nr. 59I, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021994, Romania, Tel. 021/411.59.48, Email:  [email protected], Fax:  021/410.06.64, Adresa internet (URL):  www.adion.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10710.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29
Contract nr: A 1897 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Louis Pasteur nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300264, Romania, Tel. 0256284905, 0256284906, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], Fax:  0256284907, Adresa internet (URL):  www.bbraun.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47345.25 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43, 45
Contract nr: A 1898 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST & INDUSTRY IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala:  STR. TERMOPILE, NR1, SECTOR1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  092503, Romania, Tel. 0726237472, Email:  [email protected], Fax:  2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95213.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
82
Contract nr: A 1899 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  STR TERMOPILE, NR 1, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  092503, Romania, Tel. 0726237472, Email:  [email protected], Fax:  2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127917.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
84
Contract nr: A 1901 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Disan Med Pharma s.r.l.
Adresa postala:  Str. Aleea Slatioara Nr.11, Bl. C11, Sc.2, Et. 2, Ap.16, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040969, Romania, Tel. 0722.889.827, Email:  [email protected], Fax:  021.210.22.89
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77789.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28, 93, 96, 100, 115, 123
Contract nr: A 1902 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala:  sect.2, str.Opanez, nr.90-92, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020108, Romania, Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021.2420974;2420972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
98
Contract nr: A 1903 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HELLIMED S.R.L.
Adresa postala:  Str. Sica Alexandrescu nr 28, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0040212500605, Email:  [email protected], Fax:  0040212500605, Adresa internet (URL):  www.hellimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11550.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
107
Contract nr: A 1904 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
JASON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  CALEA DOROBANTI 61-63, SC.2, AP.39, ET 2, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010556, Romania, Tel. 0212112925, 0721285085, Email:  [email protected], Fax:  0212112925, Adresa internet (URL):  www.jasonmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: A 1905 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL SISTEME S.R.L.
Adresa postala:  SECTOR 4, ALEEA BORCEA, NR 6, BLOC 16, SCARA B, AP 45, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040421, Romania, Tel. 3307756, Email:  [email protected], Fax:  3303106
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 274265.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
91, 101, 105
Contract nr: A 1906 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES LTD S.R.L.
Adresa postala:  BD. BASARABIA NR 47, in incinta Unitatii de Invatamant Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022104, Romania, Tel. 021/324.32.60, Email:  [email protected], Fax:  021/308.62.94, Adresa internet (URL):  www.medicaltech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24315.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
47, 122
Contract nr: A 1907 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIMPACT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Lunii, nr. 8A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400367, Romania, Tel. 0264-430 891 / 0722-671 093, Email:  [email protected], Fax:  0264-439 412
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 880.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
103
Contract nr: A 1910 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANSIPROD MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 941, Localitatea:  Filipestii de Padure, Cod postal:  107245, Romania, Tel. 021 668.40.85
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11369.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
44, 59, 87
Contract nr: A 1913 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVISMED S.R.L.
Adresa postala:  str. Morii, nr.15A, Localitatea:  Reghin, Cod postal:  535400, Romania, Tel. 0040740145883, Email:  [email protected], Fax:  0040264417791
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 596954.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
69, 83, 99, 121
Contract nr: A 1916 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala:  Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021303, Romania, Tel. 252 55 43, Email:  [email protected], Fax:  252 31 77, Adresa internet (URL):  www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1668832.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
26, 30, 33, 52, 64, 65, 68, 70, 72, 79
Contract nr: A 1915 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala:  INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email:  [email protected], [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax:  021/ 242.26.24; 243.05.88, Adresa internet (URL):  www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
120
Contract nr: A 1918 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sof Medica S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Nicolae Titulescu, Nr.3, Bloc A1, Scara 4, Etaj 6, Ap.46, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011131, Romania, Tel. 0213082100, Email:  [email protected], Fax:  0213082180, Adresa internet (URL):  www.sofmedica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 141520.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19, 31, 80, 92, 97, 111, 116
Contract nr: A 1919 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Superfood Company S.R.L.
Adresa postala:  Str.Izlazului nr.3, Comuna Pantelimon, Localitatea:  Pantelimon, Cod postal:  077145, Romania, Tel. 021/3520168, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  021/3520161, 021/3520164, Adresa internet (URL):  www.superfood.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 156997.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42, 46, 57, 117
Contract nr: A 1920 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TAMISA TRADING S.R.L.
Adresa postala:  Str. Erou Iancu Nicolae, Nr.32B, Parter, Biroul Nr.2, Localitatea:  Voluntari, Cod postal:  5200, Romania, Tel. 408.71.51, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  021.319.29.43/4, 021.408.71.27, Adresa internet (URL):  www.montero.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44720.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
49
Contract nr: A 1922 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALDOMEDICA TRADING S.R.L.
Adresa postala:  Str. Castranova, nr.19, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  062315, Romania, Tel. 0214344294; 0724507216, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0214344294
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33856.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
50, 88
Contract nr: A 1921 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 6/15/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala:  STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400489, Romania, Tel. 0264599331, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136361.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
53, 61, 89, 90, 94, 102, 112, 113, 114, 118
Contract nr: A 1895 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 0214051502, Email:  [email protected], Fax:  0213307690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79494.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 10, 14, 54, 56, 58, 95
Contract nr: A 1900 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRIO - 2 S.R.L.
Adresa postala:  Str.PADURII, Nr. 6, BL.IAS, SC.C, AP.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700397, Romania, Tel. 0232/210.959, Email:  [email protected], Fax:  0232/210.959
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 227106.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 7, 8, 17, 27, 48, 55
Contract nr: A 1908 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MLM MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  CALEA SERBAN VODA 180 A., AP 2 SECTOR 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040214, Romania, Tel. 0213198304, Email:  [email protected], Fax:  0213198304, Adresa internet (URL):  www.mlm-medical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3190.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A 1909 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NAFKA GRUP S.R.L.
Adresa postala:  Str. Tirgu Neamt, nr. 13, bl. MII.B/2, sc. B, et. 9, ap. 83, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  062053, Romania, Tel. 0723460925, Email:  [email protected], Fax:  0213197722, Adresa internet (URL):  www.nfkg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36210.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 23
Contract nr: A 1911 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAUL HARTMANN S.R.L.
Adresa postala:  Str.Kos Karoly, Nr.1/A, (birou 1-4) Et.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540300, Romania, Tel. 0265210928, Email:  [email protected], Fax:  0265213558, Adresa internet (URL):  www.hartmann.info
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 216600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 4, 6
Contract nr: A 1912 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L.
Adresa postala:  STR. FOISORULUI, NR. 9, BL. F6C, SC. 1, AP. 3, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031173, Romania, Tel. 021 3205763, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021 3227123, Adresa internet (URL):  www.rafi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 263951.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 18, 21, 24
Contract nr: A 1914 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Adresa postala:  str. Paris, nr. 49, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011815, Romania, Tel. 021/2302390;021/2302391, Email:  [email protected], Fax:  021/2302391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1577.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: A 1924 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VODIMEDICOR S.R.L.
Adresa postala:  STR. BRADULUI, NR. 5, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210159, Romania, Tel. 021/3125120, Email:  [email protected], Fax:  0253/238022, Adresa internet (URL):  www.vodimedicor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161180.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20, 22, 73, 74, 75, 77
Contract nr: A 1923 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARIOMEDIC S.R.L.
Adresa postala:  Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, ap. 4, Localitatea:  Carei, Cod postal:  445100, Romania, Tel. 0214116845; 0745302205, Email:  [email protected], Fax:  0214116845
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84150.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
76, 78
Contract nr: A 1917 Denumirea: Acord cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 42
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Silva Trading S.R.L.
Adresa postala:  Str.Sevastopol, Nr.13-17, Parter, Ap.202, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011237, Romania, Tel. 021/3107261;0213176237;36, Email:  [email protected], Fax:  021/3107260, Adresa internet (URL):  www.medtronic-silva.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7921195.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2117457.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 60, 62, 63, 66, 71, 85, 104, 106, 108, 110
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturile 16, 34, 67, 81, 86, 109 si 119 sunt anulate, dupa cum urmeaza: - lotul 16 ? Fesi tifon 12cmm x 10m? ? au fost depuse numai oferte inacceptabile(SC Sanprodmed SRL) sineconforme(SC Crio 2 SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006- lotul 34?Canula administrare anterograda a cardioplegiei la radacina aortei, cu dublu lumen adulti? ? au fost depuse numai oferte inacceptabile (SC Tecmed SRL si SC Sof Medica SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006- lotul 67 ?Cardiostimulator permanent unicameral VVI/AAI fara sonda electrod? ? a fost depusa numai o oferta inacceptabila (SC Eximrom Biocard SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006- lotul 81 ?Oxigenatoare cu membrana copii mici, debit 1-4 l/min (cu hemofiltru si filtru arterial? ? a fost depusa numai o oferta inacceptabila (SC Cheminst & Industry Impex SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006- lotul 86 ?Rampa cu 3 robineti? - au fost depuse numai oferte inacceptabile (SC Tehno Electro Medical Company SRL, B.Braun Medical SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006- lotul 109 ? Filtru leucocitar pentru cardioplegia cu sange? nu a fost depusa nicio oferta;art.209, lit.c) din OUG nr.34/2006- lotul 119 ?Set administrare solutie cardioplegica cu schimbator de caldura incorporat pentru adulti? ? a fost depusa numai o oferta inacceptabila (SC Revismed SRL); art.209, lit.b) din OUG nr.34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195181, Email:  [email protected], Fax:  0213191674, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria sector 1 Bucuresti
Adresa postala:  Str. Danielopol Gheorghe, nr.2-4, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213187701, Email:  [email protected], Fax:  0213132173
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UM02548 Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Calea Plevnei, nr.134, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010242, Romania, Tel. 0213196002, Email:  [email protected], Fax:  0213196002
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2010 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer