Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Atribuire de acorduri cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si de angiografie si angioplastie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.715.233 RON

Castigatorul Licitatiei: A&A MEDICAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 127649/21.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119609
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 0521 BUCURESTI
Adresa postala: strada Arhitect Ion Mincu nr.7 sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011356, Romania, Punct(e) de contact: STEFANIA GANEA, Tel. 0212228129;0212228862;021222033, Email: [email protected], Fax: 0212222033, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Atribuire de acorduri cadru in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si de angiografie si angioplastie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul UM0521 Bucuresti, Str.Arh. Ion Mincu, nr.7, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Atribuire de acorduri cadri in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare materiale sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si de angiografie si angioplastie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33170000-2 - Anestezie si reanimare (Rev.2)
33111710-1-Accesorii pentru angiografie (Rev.2)
33111730-7-Accesorii pentru angioplastie (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
39518200-8-Cearsafuri pentru sali de operatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 715, 233.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S151-250983din09.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 571 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021, Email: [email protected], Fax: 021, Adresa internet (URL): judete arondate: Bucuresti, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov,
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7893.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
62
Contract nr: 572 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Bd.Burebista nr.1, bl.D15, sc.1, et.1, ap.5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031106, Romania, Tel. 021 323 14 23, Email: [email protected], Fax: 021 323 14 18, Adresa internet (URL): www.alphamedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27324.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17798.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 573 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Remetea Mare , Nr. 636(DN 6, KM 546+400 DREAPTA), Localitatea: Remetea Mare, Cod postal: 300264, Romania, Tel. 0256284905, 0256284906, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0256284907, Adresa internet (URL): www.bbraun.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 618350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 473555.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
73, 79, 88, 91, 98
Contract nr: 574 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST & INDUSTRY IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: STR. TERMOPILE, NR1, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 092503, Romania, Tel. 0724530463, Email: [email protected], Fax: 2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2896000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2568034.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
41, 42, 58
Contract nr: 575 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEMINST MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: STR TERMOPILE, NR 1, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 092503, Romania, Tel. 0726237472, Email: [email protected], Fax: 2107249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 495000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 488997.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43
Contract nr: 576 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE S.R.L.
Adresa postala: Str.Ionita Cegan, Nr.1, Bl.P17, Sc.1, Parter, Ap.2, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 555300, Romania, Tel. 0269 - 206656, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269 - 206352, Adresa internet (URL): www.coramed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 583600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
55, 56, 57
Contract nr: 577 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRIO - 2 S.R.L.
Adresa postala: Str.PADURII, Nr. 6, BL.IAS, SC.C, AP.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700397, Romania, Tel. 0232/210.959, Email: [email protected], Fax: 0232/210.959
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 143630.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134577.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
52, 53
Contract nr: 578 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020108, Romania, Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.2420974;2420972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 141000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133782.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
72
Contract nr: 579 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran, Bl. 81, Etaj 3, Ap. 7, Incap. 3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300406, Romania, Tel. 2124649, Email: [email protected], Fax: 2124683, Adresa internet (URL): www.grazy-price.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 388025.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 356394.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 54, 71, 77
Contract nr: 580 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HELLIMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Sica Alexandrescu nr 28, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0040212500605, Email: [email protected], Fax: 0040212500605, Adresa internet (URL): www.hellimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 722575.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 528400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
80, 82, 83, 85, 87, 116, 117
Contract nr: 581 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Hemos International S.R.L.
Adresa postala: Str. Pastorului, nr.1, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 53, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020348, Romania, Tel. 0720.176.351, Email: [email protected], Fax: 0372.875.484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 513252.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 381465.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
46
Contract nr: 582 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
JASON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: CALEA DOROBANTI 61-63, SC.2, AP.39, ET 2, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010556, Romania, Tel. 0212112925, 0721285085, Email: [email protected], Fax: 0212112925, Adresa internet (URL): www.jasonmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23
Contract nr: 583 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Limas Group S.R.L.
Adresa postala: Str. Grigore Moisil, nr.4, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 62, sector2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023794, Romania, Tel. 021-318.38.18, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021-318.38.18, Adresa internet (URL): www.limasgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 202400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 101200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
121
Contract nr: 584 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL DEVICES & DIAGNOSTICS S.R.L.
Adresa postala: sect.6, Drumul Vales Furcii, nr.111C, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061985, Romania, Tel. 0213148044, Email: [email protected], Fax: 0213148044, Adresa internet (URL): www.mdd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1702750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1396706.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
81, 89, 90, 93, 96, 97, 100, 105, 106, 108, 112, 113
Contract nr: 585 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL SISTEME S.R.L.
Adresa postala: SECTOR 4, ALEEA BORCEA, NR 6, BLOC 16, SCARA B, AP 45, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040421, Romania, Tel. 3307756, Email: [email protected], Fax: 3303106
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1118500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1118500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
31, 60
Contract nr: 586 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAL TECHNOLOGIES LTD S.R.L.
Adresa postala: BD. BASARABIA NR 47, in incinta Unitatii de Invatamant Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022104, Romania, Tel. 021/324.32.60, Email: [email protected], Fax: 021/308.62.94, Adresa internet (URL): www.medicaltech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
51
Contract nr: 587 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L.
Adresa postala: STR. FOISORULUI, NR. 9, BL. F6C, SC. 1, AP. 3, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031173, Romania, Tel. 021 3205763, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021 3227123, Adresa internet (URL): www.rafi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 154900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152893.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24, 45, 50
Contract nr: 588 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVISMED S.R.L.
Adresa postala: str. Morii, nr.15A, Localitatea: Reghin, Cod postal: 535400, Romania, Tel. 0040740145883, Email: [email protected], Fax: 0040264417791
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125550.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
59
Contract nr: 589 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Adresa postala: str. Paris, nr. 49, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011815, Romania, Tel. 021/2302390;021/2302391, Email: [email protected], Fax: 021/2302391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 464247.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 321286.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
44, 48, 49, 68
Contract nr: 590 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Adresa postala: Str.Covasna, nr.31, bl.F26, sc.1, et.2, ap.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041675, Romania, Tel. 021.310.12.45, Email: [email protected], Fax: 021.315.11.40.
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4573.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
63
Contract nr: 591 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021303, Romania, Tel. 252 55 43, Email: [email protected], Fax: 252 31 77, Adresa internet (URL): www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1734270.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1650650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 33, 34, 35, 36, 75, 114
Contract nr: 592 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Silva Trading S.R.L.
Adresa postala: Str.MR.CAMPEANU ALEXANDRU, NR.8A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011237, Romania, Tel. 021/3107261;0213176237;36, Email: [email protected], Fax: 021/3107260, Adresa internet (URL): www.medtronic-silva.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4673890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4209743.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 32, 37, 38, 39, 40, 61, 76, 103, 109, 110
Contract nr: 593 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sof Medica S.R.L.
Adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu, Nr.3, Bloc A1, Scara 4, Etaj 6, Ap.46, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011131, Romania, Tel. 0213082100, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0213082180, Adresa internet (URL): www.sofmedica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 720450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 611098.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5, 6, 7, 14, 78
Contract nr: 594 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Steril Romania S.R.L.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei, nr. 3-5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041 831, Romania, Tel. 021/460.07.79, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/460.07.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 99400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88852.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 64, 65, 69, 70
Contract nr: 595 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECMED S.R.L.
Adresa postala: STR. AVIATOR TEODOR ILIESCU, NR. 67, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021223, Romania, Tel. 0212123738, Email: [email protected], Fax: 0212114849, Adresa internet (URL): www.tecmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 494000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400942.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30, 84, 86, 118, 119
Contract nr: 596 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Tecmed Plus S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, nr.163, et.5, ap.504, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010629, Romania, Tel. 0724577947, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021/2122737, Adresa internet (URL): www.tecmed-plus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 962375.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 673048.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
95, 99, 101, 104, 107, 111, 115
Contract nr: 597 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOMED SERVICE S.R.L.
Adresa postala: STR. UNIRII, BL. 9 B, AP. 1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. 0238719697, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0238719697
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38065.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
92, 122
Contract nr: 598 Denumirea: Acord cadru de furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 15.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 33
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Odobesti nr.1, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032151, Romania, Tel. 3485282, Email: [email protected];[email protected], Fax: 3485343, Adresa internet (URL): www.tehnoplus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
74
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturi anulate in baza art.209, alin.1, lit.c din OUG 34/2006 - 25, 26, 27, 28, 29, 66, 67, 120Loturi anulate in baza art.209, alin.1, lit.b din OUG 34/2006 - 1, 94, 102Loturi anulate in baza art.209, alin.1, lit.d din OUG 34/2006 - 47
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd.Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 0214083700, Email: [email protected], Fax: 0214083700, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic Unitatea Militara 0521 Bucuresti
Adresa postala: Str. Arh. Ion Mincu nr.7, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011356, Romania, Tel. 0212228129, Fax: 0212222033
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2011 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer