Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Audit financiar pentru exercitiul anului 2012; Revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru semestrul I aferent anului 2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
408.141 RON

Castigatorul Licitatiei: DELOITTE AUDIT S.R.L. Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 140739/29.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133317
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: GeorgetaSANDU, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Audit financiar pentru exercitiul anului 2012; Revizie limitata a situatiilor financiare intocmite pentru semestrul I aferent anului 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., str. Uzinei, nr.1, loc Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de audit financiar pentru exercitiul anului 2012 si revizie limitata a situatiilor financiare pe semestrul I al anului 2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
408, 141RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 08/CEO Denumirea: Audit financiar pentru exercitiul anului 2012; Revizie limitata a situatiilor financiare intocmite p
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELOITTE AUDIT S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. +40 212221661, Fax: +40 212221660
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 882000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 408141.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;2. Deoarece S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. desfasoara activitati de investitii majore finantate din surse atrase de la institutii bancare, se impune necesitatea existentei unor rapoarte de audit financiar emise de firme de prestigiu international, credibile in relatiile societatii noastre cu aceste institutii de credit si cu actualii si viitorii parteneri de afaceri in domeniul lucrarilor de retehnologizare si pe linie de mediu. Astfel, in conformitate cu Acordul de Imprumut incheiat la 21.10.2009 intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Turceni este necesar ca firma de audit financiar sa fie o societate acceptabila pentru BERD.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic
Adresa postala: str.Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer