Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINERE ; MOTOSTIVUITOR DIESEL


Anunt de participare (utilitati) numarul 96874/25.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Chivu, Tel.0252/315848, Email: [email protected], Fax: 0252/323685, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINERE ; MOTOSTIVUITOR DIESEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCN PITESTI , STR.CAMPULUI NR1 , JUD.ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINERE SI MOTOSTIVUITOR DIESEL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42415210-3 - Camioane dotate cu echipamente de manipulare (Rev.2)
42415110-2-Autoincarcatoare cu furca (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINERE - 1 BUC.
MOTOSTIVUITOR DIESEL - 1 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 407, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 10.05.2010 pana la 30.06.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
LOT 1 : AUTOCAMION TRANSPORT CONTAINERE = 4.000 LEI;LOT 2 : MOTOSTIVUITOR DIESEL = 600 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ALOCATIE DE LA BUGETUL DE STAT SI COFINANTARE 2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE LEGALIZATA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DELARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA , DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.181 OUG 34/2006 , CERTIFICAT CONSTATATOR , CERTIFICAT DE INREGISTRARE .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SITUATII FINANCIARE ANUALE -FORMULARELE 10, 20, 30, 40 PENTRU ANUL 2009 , INFORMATII GENERALE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DOVADA DE PRODUCATOR AUTORIZAT , AUTORIZARE DE LA PRODUCATOR , DECLARATIE DE CONFORMITATE DE LA PRODUCATOR SI FURNIZOR , LISTA LIVRARILOR PE ULTIMII 3 ANI , MIN.2 RECOMANDARI DIN PARTEA ALTOR BENEFICIARI, ISO 9001:2008 SAU ECHIVALENT
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2010 12:00
Locul: RAAN STR.NICOLAE IORGA NR.1 , DR.TR.SEVERIN
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI PERS.IMPUTERNICITE DE CATRE OP.ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala: BD.TITULESCU 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415601, Fax: 0251415602
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA 1, Localitatea: DR.TR.SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252315848, Fax: 0252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2010 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer