Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Autocamionete usoare, pana la 3,5 tone?, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pe anul 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
86.338 RON

Castigatorul Licitatiei: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL
Anunt de atribuire numarul 139868/22.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133096
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 02150 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti km. 10, 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013693, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Mircea Micu, Tel. +40 213194022, Email: [email protected], Fax: +40 213194008, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Autocamionete usoare, pana la 3, 5 tone?, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pe anul 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
UM 02150 Bucuresti, Soseaua Bucuresti ? Ploiesti, Km 10, 5.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare de Autocamionete usoare, pana la 3, 5 tone prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pe anul 2012 pentru unitati militaredin cadrul Statului Major al Fortelor Navale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34131000-4 - Camionete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86, 338RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-12106/05.12.2012 Denumirea: Microbuz transport persoane 8+1 locuri
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL
Adresa postala: B.dul. Preciziei, nr. 24, etaj 5, Camera E05.25, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Tel. +40212038732, Email: www.renault.ro, Fax: +40214062723
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86338.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Operatorul economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, in conditiile in care operatorul economic a transmis in timp oportun cererea de clarificare..Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: pretul de negociere, in conditiile indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire.In cazul in care nu se specifica in cadrul prezentei Fise de date a achizitiei prezentarea unei copii legalizate a documentului, este suficienta prezentarea fotocopiei simple.Documentele emise intr-o limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana efectuate de un traducator autorizat.Modul de receptie: conform caietului de sarcini.Modalitati de plata: plata 100% se va face prin factura conformclauzelor din modelul de contract anexat; nu se accepta plati in avansPreturile negociatesunt ferme si nu pot fi modificate pe toata durata derularii acestuia.Modalitatea de plata: Conform clauzelor contractualePenalitati de intarziere in prestarea contractului, conform celor precizate in contract.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice clauza contractuala introdusa de ofertant care contravine intereselor ei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2013 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer