Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOLABORATOARE, APARATE PENTRU DETECTAREA GAZULUI METAN si METODOLOGIA DE DEZVOLTARE SI IMBUNATATIRE A ACTIVITATII DE DETECTARE SI LOCALIZARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.930.484 RON

Castigatorul Licitatiei: Hermann Sewerin GmbH
Anunt de atribuire numarul 125775/20.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 115260
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540049, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Achizitii pt.Retea Gaz, Tel. 0365403674, In atentia:  Mariana Fisca, Email:  [email protected], Fax:  0365403693, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AUTOLABORATOARE, APARATE PENTRU DETECTAREA GAZULUI METAN si METODOLOGIA DE DEZVOLTARE SI IMBUNATATIRE A ACTIVITATII DE DETECTARE SI LOCALIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Operational TG. MURES, str. BARAJULUI , nr.4
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AUTOLABORATOARE, APARATE PENTRU DETECTAREA GAZULUI METAN si METODOLOGIA DE DEZVOLTARE SI IMBUNATATIRE A ACTIVITATII DE DETECTARE SI LOCALIZARE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31640000-4 - Masini si aparate cu utilizare specifica (Rev.2)
71600000-4-Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 930, 483.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
47739 din 01.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S131-218067din12.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004637 Denumirea: AUTOLABORATOARE, APARATE PT DETECTARE GAZ METAN si METODOLOGIA DE DEZV. ACTIV DETECTARE
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Hermann Sewerin GmbH
Adresa postala:  Str. Robert Bosch nr. 3, Guutersloh, Localitatea:  NA, Cod postal:  33334, Germany, Tel. 0040722232226, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  00212248040, Adresa internet (URL):  www.sewerin.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5930483.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures - Sectia Comercial
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr.1, Localitatea:  Tg-Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265-262620, Email:  [email protected], Fax:  0265-262620
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Piata TRANDAFIRILOR, nr. 21, corp B-63, cam. 1-2, Localitatea:  TG. MURES, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0365 40 37 69, Fax:  0365-403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2011 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer