Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autospeciale pentru stins incendii , Autospeciale complexe pentru interventi, descarcerare si acordare asitentei medicale de urgenta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.978.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141699/25.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140297
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "TRANSILVANIA DE NORD"
Adresa postala: Str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr.108, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400124, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE STRAMB, Tel. +40 722628873/+40 264548854, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264548853, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de interes public
Activitate (activitati)
Altele: implementare proiecte regionale pentru regiunea Nord Vest in domeniul de furnizarelor sociale transport, mediu, turism, mediu de afaceri
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Autospeciale pentru stins incendii , Autospeciale complexe pentru interventi, descarcerare si acordare asitentei medicale de urgenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Isu Cluj NapocaCluj - Napoca str. 21 decembrie 1989 nr.069-71 jud. Cluj RO
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
6 bucati Autospeciale complexe pentru interventi, descarcerare si acordare asitentei medicale de urgenta, care vor fui folosite de catre ISU6 bucati Autospeciale Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma care vor fui folosite de catre ISUale regiunii Nord-Vest, la interventii in situatii de urgenta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144210-3 - Vehicule de pompieri (Rev.2)
34144213-4-Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 978, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14/15.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S164-272472din28.08.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S025-038552din05.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Autospeciale complexe pentru interventi, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4515000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2 Denumirea: Autospeciale de lucru cu apa si spuma de capaciate medie
V.1) Data atribuirii contractului 22.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW SZCZESNIAK sp. z o.o.
Adresa postala: strada WAPIENICKA 36 localitate: BIELSKO-BIALA tara: POLONIA, Localitatea: NA, Cod postal: 43-382, Poland, Tel. +48 33 827 34 12, Email: [email protected], Fax: +48 33 818 26 14, Adresa internet (URL): www.pojazdyspecjalne.com.pl
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3483000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3478000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructuriisociale? ? Domeniul major de interventie 3.3 - ?Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii deurgenta?
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicarea rezultatului
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TRANSILVANIA DE NORD- compartimentul juridic
Adresa postala: str. 21 Decembrie 1989 nr. 108 ap.12, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 4000, Romania, Tel. +40 264548854, Email: [email protected], Fax: +40 264548854, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer