Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autoturisme


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.728.538 RON

Castigatorul Licitatiei: BRODMI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136416/15.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128624
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT
Adresa postala: str. Remus Bellu nr.6, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240156, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Elena Sima, Tel. +40 250739881, Email: [email protected], Fax: +40 250738255, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Autoturisme
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul ABA OLT, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumpararae de autoturisme
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34111000-8 - Breakuri si berline (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 728, 538RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LDP 1/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S111-184354din13.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52 Denumirea: AUTOTURISME
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRODMI S.R.L.
Adresa postala: Str. Regina Maria nr 16, bl C8, sc C, ap5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240712, Romania, Tel. 0744558924, Email: [email protected], Fax: 0250737274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1668871.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1728538.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50%pentru garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie- Modul de restituire a garantiei pentru participare: conform art.88 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009;
- Modul de restituire a garantiei de buna executie: conform art.92 alin.1 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009-Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Dacaofertele clasate pe primul loc au preturile egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor- In situatia in care uzeaza de prevederile art. 11 alin.4 din HGR 925/2006 si prezinta o declaratie pe proprie raspundereprin care confirma ca indeplineste cerintele de calificaresolicitate , aceasta Declaratie va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? FORMULARUL 22 cu Anexa 1- Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineascain mod corespunzator cerintele autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea- Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Scuarul Revolutiei nr.1, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii
Adresa postala: str. Remus Bellu nr. 6, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240156, Romania, Tel. +40 250739881, Fax: +40 250738255
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2012 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer