Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AUTOUTILITARE ? 31 BUC.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.147.060 RON

Castigatorul Licitatiei: PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147335/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143122
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel. +40 212027000-296, In atentia: B.A.C.A.P., Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu surse proprii
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati detestari sianalize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AUTOUTILITARE ? 31 BUC.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reprezentanta R.A.R. Bucuresti - Voluntari
str. Birsei nr. 1 ? Voluntari, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transmitere drept de folosinta a 31 deautoutilitare prin cumparare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144700-5 - Vehicule utilitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 147, 060RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
- Nu exista.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S206-356547din23.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6352 Denumirea: Autoutilitare - 31 buc.
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Soseaua Pipera - Tunari, nr. 2, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021-208.37.22, Email: [email protected], Fax: 021-203.39.99, Adresa internet (URL): http: //www.porscheromania.ro/clienti.php
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2147066.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2147060.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numele si adresa operatorilor economici: 1.Mod de obtinere a documentatiei de atribuire-Prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate in SEAP la anuntul de participare, sectiunea "Documentatie si clarificari" sau de la sediul central RAR, pe baza de imputernicire; pentru deschiderea fisierelor cu extensie "p7m", instalati aplicatia "verifierx86.exe" care se poate descarca de la adresa www.certsign.ro/certsign/resurse/download, faceti dublu click pe fisier, selectati butonul View sau Save; documentatia este gratuita.-Solicitarile de documente/clarificari se transmit autoritatii contractante in scris; raspunsul la solicitari se transmite prin fax solicitantilor si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire si se posteaza in SEAP; program de lucru RAR: L-J (08:00-16:30); V (08:00-14:00).2.Detalii despre licitatia electronica (LE)-La LE pot participa ofertantii inregistrati in SEAP, care au fost invitati; LE va incepe la 2 zile lucratoare de la instiintare; LE include 2 runde/o pauza-24 ore fiecare.-elementele reofertarii.: pretul exprimat in lei (fara limite de imbunatatire); termen livrare;
-Informatii disponibile: nr. participanti, pozitia in clasament, pas licitare: 0, 1% din valoarea estimata.3.Mod departajare oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale-Dupa incheierea LE si afisarea clasamentului SEAP, in ordine descrescatoare a punctajelor, daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Daca si preturile sunt egale, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va fi declarata castigatoare.-Cf. art. 200, art. 206-208 din OUG 34/2006; art. 82, 83 din HG 925/2006; art. 24, 25 din HG 1660/2006.5.Incheierea contractului-Conform art. 169 alin. (2), 204 si 205 din OUG 34/2006 si art. 93 din HG 925/2006; termen asteptare: 11 zile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Registrul Auto Roman - R.A. - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 212027000, Email: [email protected], Fax: +40 213181754, Adresa internet (URL): www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer