Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
341.987 RON

Castigatorul Licitatiei: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147393/21.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143747
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Monica - Tatiana Salajan, Tel. +40 261706058, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Gara Ferastrau nr. 9/A, Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul nr.1 - Autoutilitara 4+1 locuri ? transport marfa si persoaneLotul nr.2 - Autoutilitara 2+1 locuri ? carosata cu bena basculantaLotul nr.3 - Autoutilitara 5+1 locuri ? carosata cu bena basculanta si echipata cu macaraIn Sectiunea II - Caietul de sarcini sunt prezentate caracteristicile tehnice si cerintele minime obligatorii necesare realizarii contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34131000-4 - Camionete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
341, 987.14RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18078 Denumirea: Autoutilitare Dacia Dokker Laureate 1, 5 75 CP
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Adresa postala: B-DUL PRECIZIEI, NR. 24, WEST GATE BUSINESS CENTER CORP H1, ET.5, CAMERA E05.25, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Tel. +40 0212038734, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212038806, Adresa internet (URL): www.renault.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 420000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 341987.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati pentru etapa a II-a de negociere.Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris, Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul Invitatiei de participare publicata in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in Anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer