Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.210.978 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA in calitate de lider al asocierii intre SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA si SC RCI FINANTARE ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 146345/03.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142358
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Robert Lorentz, Tel. +40 212009313/ +40 212009330, In atentia: Bogdan Pana, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin leasing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui numar total de 132 autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin contractarea unei finantari de tip leasing financiar pentru o perioada de 36 luni (cu dobanda fixa si utilizand drept avans prima de casare in valoare de 858.000 lei (cu TVA) corespunzatoare predarii spre casare a 132 autovehicule uzate), servicii de intretinere pe intreaga perioada de leasing (pentru o limita de 100.000 Km), precum si servicii de asigurare CASCO pentru 3(trei) ani si servicii de asigurare RCA pentru 1 (un) an.La finalul perioadei de leasing achizitorul urmeaza sa-si exercite dreptul de optiune in sensul de a dobandi proprietatea asupra obiectelor in leasing, conform art. 4.3 din modelul de contract.Asigurarea CASCO incheiata pentru autovehicule va acorda despagubiri pentru avarii produse in stationare sau in mers, cu fransiza zero, conform conditiilor de asigurare pe teritoriul Romaniei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34136000-9 - Furgoane (Rev.2)
34110000-1-Autoturisme (Rev.2)
50112200-5-Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 210, 978.21EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Procedura CNPR nr 50/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S176-304484din11.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 140/5494 Denumirea: Autovehicule noi prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013 - RABLA, prin le
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA in calitate de lider al asocierii intre SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA si SC RCI FINANTARE ROMANIA SRL
Adresa postala: Bd Aviatorilor nr 41, et. 3, 4, 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011853, Romania, Tel. +40 212012000, Fax: +40 212012098
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1310670.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1210978.21 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 5, 376, 743.25 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 174083.16
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
prestare servicii de asigurare CASCO si RCA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cadrul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea valorii totale, in Euro, fara TVA, a fiecarei oferte in parte. Oferta castigatoare este oferta care contine valoarea totala cea mai scazuta. In cazul in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori totale egale, se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiara. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentierea ofertantilor.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documentatie, clarificari si decizii? din anuntul de participare.b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SectiaComerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 213132802
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN POSTA ROMANA SA ? Departamentul Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer