Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Baterii de acumulatoare stationare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
510.328 RON

Castigatorul Licitatiei: IMSAPROIECT SA
Anunt de atribuire numarul 144435/27.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143162
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 0232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Baterii de acumulatoare stationare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele/magaziile E.ON Moldova Distributie din Iasi, Bacau, Suceava, Botosani, Neamt si Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona Baterii de acumulatoare stationare- in conformitate cu standardele de referinta IEC896-2; CEI21.6, specificatia tehnica nr 162 si cerintele caietului de sarcini.Cantitati acord cadru: -Baterii acumulatoare, cant min-57 buc, cant max-113 buc.Valoarea estimata a acordului cadru este cuprinsa intre minim 255164.00 lei fara TVA si maxim 510328.00 lei fara TVA.Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvant este 255164.00 lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31400000-0 - Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
510, 328RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 213129/13.11.2013/18.11.2013 Denumirea: Baterii de acumulatoare stationare
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAPROIECT SA
Adresa postala: Intr. Magiresti, nr. 5-7, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010925, Romania, Tel. +40 213163929/3163933, Email: [email protected], Fax: +40 213163934, Adresa internet (URL): www.imsaproiect.ro
CARANDA BATERII S.R.L.
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 180 etaj 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032982, Romania, Tel. +40 0722410774/+40 0212314444, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212561828, Adresa internet (URL): www.caranda.ro
Glob Star Trade S.R.L.
Adresa postala: Str. Rodiei nr. 55, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030955, Romania, Tel. +40 213202160, Email: [email protected], Fax: +40 213263396, Adresa internet (URL): www.gbatteries.ro; www.globstar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 510328.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toti cei 4 operatori economici care au depus oferta au fost declarati conformi si admisibili, dar Acordul-cadru s-a incheiat cu 3 operatori economici (primii 3 care au fost clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru, conform algoritmului de calcul descis in fisa de date a achizitiei si anume: Caranda Baterii SRL, IMSA PROIECT SA si Glob Star Trade SRL. La procedura de reofertare, termenul de livrare si pretul vor fi elementele care vor face obiectul reofertarii.In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis.Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, ,Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Departament Juridic
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403860
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2013 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer