Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Baza sportiva multifunctionala tip I in comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
534.680 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Coniz Romarg SRL
Anunt de atribuire numarul 92074/10.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78077
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Baza sportiva multifunctionalatip I in comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sfintu Gheorghe
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari conform liste cantitati si caiete de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
534, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de garantie a lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 353 Denumirea: BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP I IN COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDET IALOMITA
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Coniz Romarg SRL
Adresa postala: Strada Vlad Tepes , nr.11, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110036, Romania, Tel.0248/221267, Email: [email protected], Fax: 0248/221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 648203.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 534680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
INSTALATII ELECTRICE SI BRANSAMENT ELECTRIC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): OG 7/2006
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea: : Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3118090, Email: [email protected], Fax: +4(021)3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Tribunalul Ialomita - Sectia de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Cosminului , nr.12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920064, Romania, Tel.0243218515, Fax: 0243/316561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2010 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer