Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bilete de avion


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
714.270 EUR

Castigatorul Licitatiei: ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115707/19.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107298
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
Adresa postala:  Str. Razoare, nr.5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050506, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii, Tel. 3162598, 3182597 int. 19360, 19362, In atentia:  Lucian Gogoi, Email:  [email protected], Fax:  021.316.35.11, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Bilete de avion
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Str. Razoare, nr. 5, sector 6, Bucuresti, cod postal: 050506, Romania
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se achizitioneaza servicii de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale solicitate de autoritatea contractanta)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
714, 269.8EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S37-060744din23.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 96 Denumirea: Lotul 5 Plecari din Oradea
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90080.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57204.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 233, 163.5 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 97 Denumirea: Lotul 6 Plecari din Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90080.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59310.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 241, 747.56 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 98 Denumirea: Lotul 7 Plecari din Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90080.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62200.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 253, 527.2 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 99 Denumirea: Lotul 8 Plecari din Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90080.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59296.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 241, 693.76 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 100 Denumirea: Lotul 9 Plecari din Targu Mures
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5120.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5088.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 20, 738.69 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 93 Denumirea: Lotul 1 Plecari din Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 613040.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 371566.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 514, 503.02 Moneda: RON
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 94 Denumirea: Lotul 2 Plecari din Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64870.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41045.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 167, 299.42 Moneda: RON
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 95 Denumirea: Lotul 4 Plecari din Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ING. DEVELOPMENT S.R.L.
Adresa postala:  Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0212422323, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0212423118, Adresa internet (URL):  www.ingtravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90080.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58560.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 238, 690.56 Moneda: RON
Numarul de luni: 20
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ordinului M.A.I. nr.280 din 2009 priv. Acordul-cadru de parteneriat dintre MAI si FRONTEX
VI.2) Alte informatii
Lotul 3 ?Plecari din Bucuresti? a fost anulat, in conformitate cu prevederile art. 209, alin. 1, lit. b) din OUG 34/2006 modificata si completata, intrucat au fost depuse numai oferte inacceptabile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bld. Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.313.28.02, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala:  Strada Razoare nr. 5, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050507, Romania, Tel. +40 213162598, Email:  [email protected], Fax:  +40 213163511, Adresa internet (URL):  www.politiadefrontiera.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2011 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer