Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bloc locuinte sociale cu 20 apartamente, strada Unirii nr. 68 A, Municipiul Vatra Dornei judetul Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.130.000 RON

Castigatorul Licitatiei: VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85193/14.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81929
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala: Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Vatra Dornei - serv. urbanism, Tel.0230375229 0230375517, In atentia: DoamneiAgapi Eugenia, Email: [email protected], Fax: 0230375170
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Bloc locuinte socialecu 20 apartamente, strada Unirii nr. 68 A, MunicipiulVatra Dornei judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Strada Unirii nr. 68 A, MunicipiulVatra Dornei judetul Suceava
Codul NUTS: RO1 - Macroregiunea unu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie bloc locuinte socialecu 20 apartamente, strada Unirii nr. 68 A, MunicipiulVatra Dornei judetul Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 130, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26280 Denumirea: bloc lociunte sociale cu 20 apartamente, strada Unirii nr 68 A, MUnicipiul Vatra Dornei
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Pillat, nr. 18, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710326, Romania, Tel.0728 108845, 0231515158, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0231 515158, 023 1515161, Adresa internet (URL): www.victorconstruct.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2333901.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2130000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoelus, nr . 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0380084, Romania, Tel.(+40) 21 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TribunalulSuceava
Adresa postala: strada Stefan cel Mare, nr. 62, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: cod 720062, Albania, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Vatra Dornei
Adresa postala: str. Mihai Eminescu nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel.0230375229, Email: [email protected], Fax: 0230375170
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2010 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer