Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Bonuri valorice carburanti auto (BVCA) si Carburanti lichizi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.797.226 RON

Castigatorul Licitatiei: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144019/12.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140772
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte, Tel. +40 213032503, In atentia: Mircea Relenschi, Email: [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Bonuri valorice carburanti auto (BVCA) si Carburanti lichizi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Hidroelectrica si depozitele Sucursalele Hidrocentrale, conform caietelului de sarcini.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse, conform Caietului de Sarcini al achizitiei, dupa cum urmeaza: ? bonuri valorice carburanti auto (BVCA) in vederea aprovizionarii parcului auto cu carburanti? motorina lichidaEuro 5 tip A care se va livra la depozitul SH Portile de Fier cu mijloacele proprii ale furnizorului.? motorina lichidaEuro 5tip A care se va livra la depozitul SH Bistrita cu mijloacele proprii ale furnizorului.? motorina lichidaEuro 5 tip Acare se va livra la depozitul SH Tg. Jiucu mijloacele proprii ale furnizorului.? motorina lichidaEuro 5tip A care se va livra la depozitul SH Sebes cu mijloacele proprii ale furnizorului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 797, 225.59RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-182268din04.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 137 Denumirea: Furnizare bonuri valorice carburanti auto
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Adresa postala: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU, NR.85, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011062, Romania, Tel. +40 800080077, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212063120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4979379.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4039730.65 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 138 Denumirea: furnizare produse petroliere
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Adresa postala: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU, NR.85, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011062, Romania, Tel. +40 800080077, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212063120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4979379.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 757494.94 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
A)Posibilitatea retragerii/modificarii ofertei: a)Orice ofertant are dreptul de a modifica/retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa.b)In cazul in care ofertantul doreste sa faca modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre aut.contractanta pana la data limita de depunere a ofertelor.Pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia ?MODIFICARI?.c)Ofertantul nu are dreptul de a retrage/modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.d).Se considera oferta intarziata oferta depusa/transmisa la alta adresa decat cea indicata in anuntul de participare si in docum. de atribuire ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere.B) Deschiderea ofertelor: Data, ora si locul deschiderii ofertelor: conf. anunt de participare HIDROELECTRICA SA, Bucuresti, str.Constantin Nacu nr. 3, sector 2. La sedinta de deschidere au dreptul sa participe membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.C) CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT Plata facturilor se va face prin OP la 60 zile emiterea facturilor.D) Obiectiuni privind proiectul de contract: Ofertantul este obligat sa prezinte, eventualele obiectiuni la propunerea de contract, aut. contractanta rezervandusi dreptul de a respinge oferta ca neconforma, conf art.36 alin.2 din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile fiind in mod evident dezavantajoase iar ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la acestea.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa.E)MENTIUNI PRIV.INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE: conf. art.11, alin.4 din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. (Formular9a- sectiunea Formulare).Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta/completa certif./doc.edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri din partea aut.contractante.Situatia ec.-financiara(cap III.2.2) si/sau Cap. tehnica si profesionala(capIII.2.3)a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate(Formularul 14-sectiunea Formulare) .Persoana care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conf. art.180 din OUG 34/2006, prezentand odeclaratie pe proprie raspundere (Formularul2-sectiunea Formulare).In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele priv. sit. personala a ofertantului, cap. de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatiitrebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia ec. si financiara trebuie indeplinite prin cumul de asociati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +40 213032500, Email: [email protected], Fax: +40 21303564
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer