Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Bransamente de apa , racorduri de canalizare si extindere conducte de apa potabila si canalizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: LAS PROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 83123/13.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72253
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Kas Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Bolat, Tel.0265-208810, Email: [email protected], Fax: 0265-208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Bransamente de apa , racorduri de canalizaresi extindere conducte de apa potabila si canalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: aria de operare SC Compania Aquaserv S.A Tg Mures
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea a cca. 50- 300 bransamente de apa si racorduri de canalizare pe an, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 070 Denumirea: Bransamente de apa, racorduri de canalizare si extindere conducte de apa potabila si canalizare
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel.0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
MONTREPCOM S.R.L.
Adresa postala: Recea, Popasul Izvorul Rece, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 540501, Romania, Tel.0265/254209, Email: [email protected], Fax: 0265/254209
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire, se obtine in mod gratuit, de la Serviciul pregatire derulare achizitii pe baza unei scrisori de intentie transmise prin fax la nr.0265-208.881.termen limita pt. solicitarea documentatiei 07.08.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel.0265-208851, Fax: 0265-208881
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2009 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer