Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - BUTOAIE DIN OTEL INOXIDABIL PENTRU DEPOZITARE INTERMEDIARA DESEURI SOLIDE RADIOACTIVE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.285.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TESS CONEX SA.
Anunt de atribuire numarul 11116/12.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18463
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: SNN Sucursala CNE Cernavoda Str. Medgidiei nr. 2 , Localitatea: Cernavoda, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Elena Gyorgy, Tel.+4 (0241) 801196, Email: [email protected], Fax: +4 (0241) 236006, Adresa internet (URL): http: //www.cne.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
BUTOAIE DIN OTEL INOXIDABIL PENTRU DEPOZITARE INTERMEDIARA DESEURI SOLIDE RADIOACTIVE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cernavoda
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
BUTOAIE DIN OTEL INOXIDABIL PENTRU DEPOZITARE INTERMEDIARA DESEURI SOLIDE RADIOACTIVE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28214200-7 - Butoaie din fier sau din otel (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 285, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
95%
Descriere:
2.
termen de livrare
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PA_21566-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21566 Denumirea: Butoie din otel inoxidabil
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TESS CONEX SA.
Adresa postala: Str. Silvestru nr. 152, Localitatea: Iasi, Cod postal: 70012, Romania, Tel.0232215515, Fax: 0232270930
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3285100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic, Contencios
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2007 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer