Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CABLURI (CONDUCTOARE) DE JOASA TENSIUNE si ACCESORII IZOLANTE ? Lot 1, Lot 2 - SCREIR CF Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.476 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOTECH S.A.
Anunt de atribuire numarul 145476/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140394
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel. +40 232273507, Email: [email protected], Fax: +40 232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CABLURI (CONDUCTOARE) DE JOASA TENSIUNE si ACCESORIIIZOLANTE ? Lot 1, Lot 2 - SCREIR CF Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Regional, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse specifice pentru realizarea lucrarilor la instalatiile feroviare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31321210-7 - Cablu de joasa tensiune (Rev.2)
31650000-7-Accesorii izolante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 476.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 492 Denumirea: Cabluri (conductoare) de joasa tensiune -Lot1
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOTECH S.A.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, nr. 104 E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel. +40 217786871, Email: [email protected], [email protected], [email protected]gotech.ro, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 217784254, Adresa internet (URL): www.energotech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 485 Denumirea: Accesorii izolante - Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAPROIECT SA
Adresa postala: Intr. Magiresti, nr. 5-7, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010925, Romania, Tel. +40 213163929/3163933, Email: [email protected], Fax: +40 213163934, Adresa internet (URL): www.imsaproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 876.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi-Sectia Comercial
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Fax: +40 232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al CREIRIasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel. +40 232215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer