Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - cabluri electrice


Anunt de participare numarul 105233/02.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala:  Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea:  Turceni, Cod postal:  217520, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Biriboiu, Tel. 0253.335.045, In atentia:  Nardi Popescu, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0253.335.068, Adresa internet (URL):  www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: productie electricitate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
cabluri electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Complexul Energetic Turceni SA; loc. Turceni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lot 1 = conductor bobinaj
lot 2 = conductor siliconic
lot 3 = cablu optic
lot 4 = cablu 11 KV
lot 5 = cablu 6 KV
lot 6 = cablu tip CSYYY si CYY
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31300000-9 - Sarma si cabluri izolate (Rev.2)
31321210-7-Cablu de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 = conductor bobinaj
lot 2 = conductor siliconic
lot 3 = cablu optic
lot 4 = cablu 11 KV
lot 5 = cablu 6 KV
lot 6 = cablu tip CSYYY si CYY
Valoarea estimata fara TVA: 259, 337.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.09.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
nesolicitat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind: eligibilitatea., neicadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, calitatea de participant la procedura;Prezentarea formularelor privind indeplinirea obligatilor de plata catre stat si a celor locale, a certificatului contatator, a certificatului de inregistrare;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009;Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.Se va prezenta in copie un contract de furnizare, finalizat, din care sa reiese modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.Autorizatie pt. livrarea produselor in original sau copie legalizata, de la producator sau reprezentantul oficial al producatorului.Prezentarea unei recomandari .Prezentarea certificatului SR EN ISO 9001/2001 sau alte documente echivalente; Daca ofertantul nu e producatorul produselor ofertate trebuie sa prezinte atat dovada ca producatorul indeplineste conditiile de mai sus, cat si imputernicire din partea acestuia de a-i comercializa produsele.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
452
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2010 11:00
Locul: SC Complexul Energetic Turceni SA- Departamentul Comercial -STR. UZINEI, NR.1 .LOC TURCENI, JUD GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  Str.Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251/415600, Fax:  0251/415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Turceni SA - Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala:  Str. Uzinei, nr.1, Localitatea:  Turceni, Cod postal:  217520, Romania, Tel. 0253/335045, Fax:  0253/335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2010 14:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer