Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.978 RON

Castigatorul Licitatiei: DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Anunt de atribuire numarul 85088/14.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70152
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: Iulian Dinica, Tel.021-3074120, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Principalul loc de livrare: RARB-URAC- Strada Doctor Grozovici nr. 2-4 sector 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru de furnizare de cabluri electrice de joasa tensiune.Acordul cadru se incheie fara reluarea competitiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31321210-7 - Cablu de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 977.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1076
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47-69 Denumirea: Cabluri electrice de joasa tensiune
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Adresa postala: Str Slt Teodor Neagoe, bl 8, apt 47, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012731, Romania, Tel.021 668 69 48, Email: [email protected], Fax: 021 668 79 70, Adresa internet (URL): www.denistechnology.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5977.77 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleus nr. 6 sect.3Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, Sectia IX Contencios Administrativ
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0213044543, Fax: 021304452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RATB- Serv Contencios
Adresa postala: Bulevardul dinicu Golescu nr. 1 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.3074000, Fax: 0213147136
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2009 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer